In het onderwijs willen wij een veilige en vriendelijke leeromgeving creëren, zodat talenten tot hun recht komen en iedereen kan zijn wie die is.

Rapucation is een collectief van verschillende onderwijsexperts die hun krachten bundelen om veilig, leuk en vernieuwend onderwijs te bieden. Pas als de basis op orde is en de leerling zich veilig voelt is er ruimte om te leren en kan je vernieuwen. Maak kennis met onze vernieuwende onderwijsideeën en meld je vandaag nog aan voor één van onze programma’s.

Vriendelijk orde houden

Herstructureer je klassenmanagement en reken voorgoed af met frustratie en boosheid voor de klas. Omdat iedere deelnemer toewerkt naar een eigen vertaling is deze methode voor klassenmanagement toepasbaar binnen alle onderwijsvormen en doelgroepen.

Wij maken samen muziek

Maak kennis met een nieuwe manier van muziekonderwijs waarbij leerlingen via Improviseren, Componeren en Uitvoeren zelf ontdekken waar hun muzikale talenten liggen. Leerkrachten en leerlingen dirigeren elkaar met gebaren. Zo ontstaat samenwerking en leer je naar elkaar luisteren.

Kizzo Band

Bij de Kizzo Band dirigeren professionele muzikanten elkaar beurtelings met gebaren. Met de gebaren vragen de muzikanten ook het publiek om mee te doen. Bij elke voorstelling is er een andere gastspeler. In deze film is dat Abdelhadi Baaddi.

Veilig (muziek) onderwijs

Voorkomen is beter dan genezen; een goede sfeer in de klas voorkomt pesterijen, onrust en conflicten. Belangrijke ingrediënten van dit project zijn kennismaking, gewenst gedrag bespreken, samen plezier maken en trots zijn op elkaar. ‘Als we elkaar écht zien, kunnen we elkaar beter begrijpen. ‘

Scroll naar beneden voor meer informatie.

De rol van politieagent lijkt onlosmakelijk verbonden met klassenmanagement, wat vaak ten koste gaat van de lestijd en de sfeer. Op een school zochten docenten naar een goede manier om orde te houden zonder boos te hoeven worden. Na jaren experimenteren hebben ze daar een manier voor gevonden: Vriendelijk orde houden.

Deze aanpak voorkomt frustraties over het lesgeven en resulteert in een betere sfeer, effectievere lestijd en meer energie aan het einde van de dag. Iedere docent kan richtlijnen van Vriendelijk orde houden naar eigen inzicht inzetten, onafhankelijk van doelgroep en persoonlijkheid. Leerlingen geven aan deze manier van orde houden prettiger te vinden dan wanneer docenten boos zijn en er geen orde is in de klas.

Informatie over het aanmelden voor de cursus en voor het online materiaal: www.vriendelijkordehouden.nl

‘Ik zag het gedrag van mijn leerlingen binnen twee weken aanmerkelijk verbeteren!’ -Docent

‘‘Ik heb altijd gedacht dat ik niet muzikaal genoeg ben om muziekles te geven, maar met deze methode kon ik meteen de volgende dag aan de slag.’ -Leerkracht

Muziekles is nog nooit zo leuk geweest. Met deze laagdrempelige muziekmethode kan iedere leerkracht, wel of niet muzikaal aangelegd, het hele jaar door muziek maken met de klas. Door de kinderen zélf na te laten denken over muziek is niet de leerkracht leidend in hun muzikale ontwikkeling  maar de kinderen zelf!  Iedereen doet op zijn of haar eigen niveau mee waardoor iedereen in elke willekeurige samenstelling samen muziek kan maken.

Leerlingen ontdekken zo al spelend hun eigen muzikaliteit, leren naar elkaar luisteren en op elkaar reageren. Ze ervaren al snel dat hoe beter je samenwerkt, hoe leuker muziek maken is. Dit heeft een positieve invloed op de sfeer in de klas en de persoonlijke ontwikkelingen van de leerlingen.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.wijmakensamenmuziek.nl

De Kizzo Band bestaat uit een aantal vaste professionele muzikanten. Bij elke voorstelling nodigt de band een gastspeler uit. De spelers dirigeren elkaar onderling met gebaren en nodigen met deze gebaren ook het publiek uit om mee te doen.

Ga voor meer informatie naar www.kizzoband.nl

‘Het unieke aan deze band is dat het improviseren georganiseerd is. Zo kan iedereen meedoen, ongeacht niveau!’

‘Het was leuk om elkaars verhalen te horen. Nu weet je wat meer van elkaar en kan je beter rekening met elkaar houden.’ -Leerling

Je veilig voelen op school. Gezien worden door je klasgenoten en docent(en). Dat is waar onze projecten over gaan. Want als we elkaar écht zien, kunnen we elkaar beter begrijpen. En misschien wel beter samenwerken! Wie weet heb jij wel hetzelfde meegemaakt als een klasgenoot die je nog nooit hebt gesproken. Of hebben je docent en jij wel dezelfde hobby. Via persoonlijke verhalen kom je meer te weten van de wereld van je klasgenoot of docent en ga je elkaar met andere ogen bekijken.

Om deze openheid te creëren én behouden werken we naast kennismaken ook aan een veilig leerklimaat. Hoe staat de docent voor- en hoe zitten de leerlingen in de klas? Wat is gewenst en wat is ongewenst gedrag? Door met elkaar in gesprek te gaan over regels zijn docent en leerlingen samen eigenaar van- en verantwoordelijk voor de orde en sfeer in de klas. En wanneer je grensoverschrijdend gedrag consequent bijstuurt, neemt de tijd die je besteedt aan orde houden af. Zo blijft er meer effectieve lestijd over.

In dit project combineren we dus de werkwijze van zowel Wij maken samen muziek als Vriendelijk orde houden.

MEER WETEN? BEKIJK HIERONDER ONZE NIEUWSTE IDEEËN, ACTIVITEITEN EN VIDEO’S.

Nieuws

Moods-Theorie – Overzicht activiteiten

De Moods-theorie definieert vier typen muziek. Een van de vier…

De lerende docent

Rolwisseling en samenwerking

Johan ’t Hart, Het credo van de Stichting Rapucation is: In…

Nieuwste video

Wat gebeurt er als kinderen zelf mogen nadenken over muziek?

Het hele schooljaar werkten de klassen van RKBS de Sterrenwacht aan hun muzikale skills met de muziekmethode Wij maken samen muziek. Op vrijdag 30 juni sloten ze dit feestelijk met elkaar af.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen Rapucation? Meld u dan hieronder aan voor onze Nieuwsbrief.