Herkomst Wij Maken Samen Muziek

De muziekmethode Wij maken samen muziek is ontstaan uit ideeën die Johan ’t Hart ontwikkelde in zijn muzieklessen op het PNC. Daar zocht hij naar manieren om leerlingen zelf initiatief te laten nemen en om ze direct te laten muziekmaken. In het laatste jaar heeft Kees van der Meer in opdracht van Evert Bisschop Boele op het PNC een onderzoek gedaan naar zijn lespraktijk. Alle muzieklessen op het PNC eindigen met in een kring muziekmaken met een steeds wisselende dirigent. Deze werkwijze is de basis van de methode Wij maken samen muziek.

Het onderzoek van Kees van der Meer is nu beschikbaar bij deze link

Verslag bezoek Brazilië

Verslag Reis naar Brazilië

Op uitnodiging van Leandro Maia ben ik deze zomer met mijn vrouw naar het zuiden van Brazilië gegaan. Leandro woont in Pelotos en is daar verbonden aan de Universiteit. Ook is hij als zanger / gitarist actief. Hij stelde mij in de gelegenheid om met drie orkesten te gaan werken en uit te proberen of de manier van dirigeren die hoort bij Wij maken samen muziek en de Kizzo Band ook daar succesvol zou zijn. Bij deze aanpak zijn er drie mogelijkheden voor een muzikant:

  • een herhalend patroon spelen
  • een patroon van een ander imiteren
  • een solo spelen

De dirigent kan zelf ook input leveren voor de muzikanten door iets voor te doen. Met een beperkt aan tal gebaren kun je (groepen) spelers hiermee laten samenspelen. Bij deze methode hoort een manual en een tutorial.

Als eerste gingen wij naar de Villa-Lobos school in Porto Alegre. In een propvol lokaal zaten veertig leerlingen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar met de volgende instrumenten: blokfluit, altblokfluit, viool, altviool, cello, gitaar, piano, percussie en zang. Eerst speelden ze een stuk wat ze binnenkort gingen spelen op een protestbijeenkomst. Daarna mocht ik aan het werk. Leandro vertaalde wat ik zei. Bij mijn aanpak hoort dat je direct leden uit het orkest vraag om te dirigeren. Hiervoor waren veel vrijwilligers en men vond het zichtbaar leuk om te doen.

Daarna ben ik in het nabijgelegen Pelotas gaan werken met een blazersensemble met studenten van het conservatorium met als bezetting trompet, sax, trombone, dwarsfluit, piano, basgitaar en gitaar. Ook daar was veel animo bij de orkestleden om te dirigeren en na afloop stelden ze mij onder andere de vraag hoe je voorkomt om in één akkoord te blijven. Zij hadden in de repetitieruimte een lijst liggen met nummers waaraan iedereen hoorde te werken. Als je die nummers als basis neemt, los je dit probleem op.

Tenslotte heb ik op hetzelfde conservatorium gewerkt met een percussie-ensemble. Ook daar beviel deze aanpak en de docent vroeg mij om een certificaat van deelname. Dat moeten we nog ontwerpen!

Wat ik al die tijd hoopte was dat er op deze ontmoetingen een nieuwe afspraak zou volgen. Dat gebeurde niet direct. Wij waren inmiddels al in Uruguay toen ik een mail kreeg met het adres van Santiago Vasquez. Wij werden uitgenodigd om in Buenos Aires repetities van hem bijwonen. Santiago heeft onder andere een percussieorkest opgericht genaamd La Bomba dat wekelijks optreed in Buenos Aires voor 2000 mensen! Hij heeft daar een opleidingsinstituut voor percussionisten en dirigenten. Verder zijn daar groepsrepetities om alles uit te proberen. Van Santiago kreeg ik zijn handleiding: Manual de ritmo y percusión con señas. Een aantal van deze gebaren gaan wij in gebruik nemen bij de Kizzo Band.

Wat waren de verschillen tussen de aanpak van Santiago en die van de Kizzo Band? Een kenmerk van onze aanpak is dat wij weinig gebaren gebruiken en dat daarom iedereen om de beurt kan dirigeren. Zo ontstaat gedeeld leiderschap. Bij Santiago Vasquez zijn er ruim 200 gebaren en is de rol van dirigent niet voor iedereen weggelegd. Bij hem gaat aan het dirigentschap een opleiding vooraf waardoor je uiteindelijk in staat bent deze gebaren met verve te gebruiken.

Meer weten, zien of ervaren?

De Kizzo Band is op 31 oktober te zien bij Tedx Education  in Theater Amsterdam

Op internet is veel te zien over de aanpak van Sebastiaan Vasquez. Gebruik behalve de zijn naam ook Buenos Aires als zoekterm.

Een Belgische groep muzikanten is een initiatief gestart genaamd Sysmo. Zij bouwen voort op de ideeën van Santiago Vasquez. In Amsterdam is er overigens een onder-afdeling gestart van Sysmo genaamd sysmito.

 

 

 

 

TEDxAmsterdamED

De Kizzo Band speelt op 31 oktober in Theater Amsterdam tijdens een evenement waarbij onderwijsvernieuwing centraal staat. Naast lezingen zijn er die dag pauzes waarbij de Kizzo Band workshops verzorgt. De muzikanten van deze band dirigeren beurtelings de hele band. Bij deze workshops is een tweede dirigent aanwezig die het publiek dirigeert én die iemand uit het publiek uitnodigt om de band te dirigeren! De Kizzo Band bestaat voor een deel uit leerlingen en oud-leerlingen van het Pieter Nieuwland College.

Waarom past deze activiteit bij deze onderwijsdag?

Veel onderwijs ontwikkelingen wijzen erop dat er meer valt te bereiken als leerlingen zelf keuzes maken. Bij de Kizzo Band maken alle dirigenten keuzes. Met vooraf afgesproken gebaren geven de dirigenten vorm aan hun keuzes. De muzikanten en het publiek zijn niet slechts uitvoerenden. Ook zij nemen af en toe een muzikale beslissing die daarna bepalend is voor het vervolg van de muziek. Deze vorm van werken noemen wij gedeeld leiderschap

Bekijk de concertagenda van de Kizzo Band

Comunicado à imprensa Português

Visita da Fundação Rapucation ao Brasil , na 3ª semana de junho de 2018

Como fazer música sem falar a mesma língua? Rapucation viajará ao Brasil em breve para investigar isso.
https://www.rapucation.eu/kizzoband/

A Fundação Rapucation foi fundada em 2007, através de uma iniciativa de Johan ’t Hart. Como professor de música do ensino secundário (1980-2017), Johan desenvolveu idéias para a educação musical, e com a Fundação Rapucation – um coletivo de vários especialistas em educação – ele criou um ambiente de aprendizado seguro e amistoso, através do qual os alunos podem entrar em contato com seu próprio talento.

Rapucation desenvolveu um novo estilo de regência, tanto democrático quanto não-verbal, e com este método os músicos, por sua vez, dirigem sua orquestra com novos gestos inventados, permitindo a influência de ambos os músicos e do maestro.

Este estilo de regência foi aplicado por crianças que ganharam o concurso “Mais Música na Classe”, uma iniciativa da rainha Máxima, da Holanda. O concurso foi transmitido vastamente nas mídias Holandesas.

Agora Johan ’t Hart foi convidado por músico Leandro Maia para visitar o Brasil, mais especificamente Porto Alegre, na terceira semana de junho, e o objetivo será promover a improvisação da música democrática e não-verbal. Johan ’t Hart toca piano e acordeão na Kizzo Band, uma banda de Jazz e Latin Music. Na viagem ele espera descobrir como os músicos brasileiros reagirão à essa nova abordagem.

Samenwerking HvA en Vriendelijk orde houden

Samenwerking tussen de HvA en Vriendelijk orde houden (VOH)

Voor de HvA is het van belang om studenten tijdens supervisie handvatten te bieden waarmee ze hun klassenmanagement op orde krijgen. In een pilot onderzocht de HvA of VOH deze handvatten biedt. Dertig tweedejaars studenten van de Hva van de Docentenopleiding Horeca en Voeding (H&V) , vallend binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) gingen in seizoen 2017-2018 aan de slag met een opdracht van VOH.

Het komende jaar herhalen de HvA en VOH deze pilot. Bij deze tweede pilot staat de opdracht voor de studenten op de site van VOH en krijgen de studenten via die website toegang tot al het instructiemateriaal van VOH.

Het grootste succes boekte één student van een andere richting van de HvA: Docentenopleiding Nederlands. Bij haar supervisie viel de term Vriendelijk orde houden. Zij bekeek de website van VOH, ging ermee aan de slag en binnen twee weken kreeg zij een goede band met een lastige klas.

Ellen van Kooten – supervisie HvA
Johan ’t Hart – Secretaris Rapucation

Diploma uitgereikt in Drachten

Josie volgde 1 sept 2017 de cursus vriendelijk orde houden. Deze week mochten we haar feliciteren met het behalen van het diploma Vriendelijk orde houden. Haar doel om ontspannen en vriendelijk voor de klas te staan is bereikt, waardoor zij weer vol energie voor de klas staat.

Op 10 januari ontving Josie Wilming in Drachten haar diploma Vriendelijk orde houden. Voor de cursus was haar wens om ontspannen en vriendelijk les te geven, dit schoot er voorheen wel eens bij in. De grootste winst voor Josie is dat zij nu beter dingen los kan laten. Waar zij voorheen de touwtjes altijd strak in handen wilde houden, lukt het haar nu om deze wat meer te laten vieren. De winst hiervan is dat zij nu vriendelijk kan blijven, waardoor zij meer energie overhoudt voor het lesgeven en haar dag met een positief gevoel kan afsluiten.

Met dit diploma op zak heeft zij het volste vertrouwen om de laatste jaren tot aan haar pensioen positief voor de klas te staan en kan zij met plezier lesgeven.

Wat vindt Leraar24 van Vriendelijk orde houden?

Op maandag 2 oktober publiceerde onderwijsplatform Leraar24 een artikel over onze cursus Vriendelijk orde houden:

Ordeproblemen komen vaak voor en de honger naar kennis en tips is dan ook groot. Op Pieter Nieuwland College zochten leraren naar een goede manier om orde te houden zonder boos te hoeven worden. Na kennisuitwisseling met verschillende onderwijsexperts en Stichting Rapucation hebben zij daar een manier voor gevonden: Vriendelijk orde houden. De aanpak voorkomt frustraties over het lesgeven en resulteert in een betere sfeer en effectievere lestijd. ‘Vriendelijk orde houden’ bestaat uit zes duidelijke richtlijnen en een competentieprofiel. Iedere docent kan de richtlijnen naar eigen inzicht inzetten, onafhankelijk van doelgroep en persoonlijkheid. Leerlingen geven aan deze manier van orde houden prettiger te vinden dan wanneer docenten boos zijn en er geen orde is in de klas….

Bekijk het hele artikel hier.

 

Begeleidingstraject en communicatie verbeterd met inzet Guidiance app

De eerste cursus van het nieuwe schooljaar ging op vrijdag 1 september van start. De prachtige nieuwe locatie op de Prinsengracht is niet de enige ontwikkeling binnen de cursus. Vanaf dit schooljaar zal de communicatie binnen het begeleidingstraject verlopen via de app Guidiance.

De cursusdag staat in het teken van een analyse van het bestaande klassenmanagement en het uitwisselen van kennis en ervaring.

Na de cursus krijgen de cursisten iedere week nog extra input via de app met een bijbehorende opdracht. De uitgevoerde opdrachten worden ge-upload in de app zodat de coaches hun lesbezoeken grondig kunnen voorbereiden.

De gemaakte plannen worden op deze manier gefaseerd ingevoerd waardoor de veranderingen behapbaar zijn voor zowel leerkracht als leerlingen.

 

Eerste diploma Vriendelijk orde houden uitgereikt

Deelnemer Stephanie, docent Nederlands, is de eerste deelnemer die het gehele traject van Vriendelijk orde houden succesvol heeft doorlopen. Daarom kreeg zij van coach Johan het allereerste diploma uitgereikt.

Het is Stephanie gelukt om een persoonlijke vertaling te maken van alle aspecten die nodig zijn om vriendelijk orde te kunnen houden. Voor de één moest ze wat harder werken dan de ander, maar ze zijn allen terug te zien in haar dagelijkse lessen. En daar is niet alleen Stephanie blij om, ook haar schoolleiding én leerlingen!

Leuk om te vermelden is dat Stephanie deelnam aan de cursus toen zij nog DIO (Docent In Opleiding) aan de VU was. Nu is zij afgestudeerd en heeft zij een vaste aanstelling als docent Nederlands in Amsterdam. Daarnaatst heeft ze zich aangesloten bij Rapucation en is zij één van de cursusleiders en coaches van Vriendelijk orde houden.

‘Stephanie: Ik dacht altijd dat mijn vriendelijkheid een zwakte was, nu weet ik dat het juist mijn kracht is!’

RKBS de Sterrenwacht met Rapucation percussie act in de BZT Show!

De leerlingen van de Sterrenwacht sloegen met het project Veilig (muziek)onderwijs twee vliegen in één klap: door samen muziek te maken is de sfeer en veiligheid in de klas verbeterd. Via de muziek kwam de klas weer meer met elkaar in verbinding. Dit viel niet alleen ons op, maar ook MeerMuziekInDeKlas en de BZT Show. Na een succesvolle eerste auditie ronde zullen ze in December tijdens een live uitzending van de BZT Show strijden om een plekje in de BZT Show Band XXL!

Na jarenlange bezuinigingen wil de overheid weer Meer Muziek In De Klas. In het kinderprogramma de BZT Show deed Koningin Maxima een oproep aan alle kinderen van Nederland om hun muzikaliteit te laten zien.  De beste acts zullen samen de grootste school band van Nederland vormen en optreden voor o.a. Koningen Maxima in een uitverkocht Carré. Er werden bijna 400 acts ingestuurd, waaronder dus de klassenrap en percussie act die de leerlingen van de Sterrenwacht tijdens de afsluiting van het project aan hun ouders lieten zien. Van deze 400 inzendingen werden er 100 uitgenodigd voor de eerste auditie rondes, waaronder beide acts van de Sterrenwacht!

Als eerste mochten de vijf rappers optreden en gooide hoge ogen met hun enthousiasme, volume en inspirerende tekst. Niet alleen hun klasgenoten maar de hele zaal zong het refrein uit volle borst mee: ‘Samen staan we sterk, en sta je niet alleen. Wij zijn samen, wij zijn één!’

In de tweede ronde mochten de percussionisten het podium beklimmen. Met een breed lachende dirigent en wel négen percussionisten achter verschillende trommels van over de hele wereld lieten ze zien hoe leuk het is om samen muziek te maken; als je maar duidelijke afspraken maakt, deze nakomt en goed naar de dirigent luistert.

Na twee weken werden de winnaars bekendgemaakt: de percussie act was één van de gelukkigen! Ondanks dat de Klassenrap niet door is zijn we ontzettend trots op de héle klas. In December gaat iedereen mee naar de BZT Show om de percussionisten aan te moedigen. ‘Samen staan we sterk!’