Tupac en onafhankelijkheid

In deze video beschrijft Tupac hoe je onafhankelijkheid verkrijgt. Hij geeft aan dat niemand onafhankelijk ter wereld komt. Je verkrijgt onafhankelijkheid door: naar school te gaan, te werken, samen te werken in teams, te streven naar eenheid en met dit alles te worstelen. Bij dat proces op weg naar onafhankelijkheid, zegt Tupac,  heb je hulp nodig.

Die hulp biedt Rapucation en inmiddels weten wij welke ingrediënten daarbij onontbeerlijk zijn: Veiligheid, uitdaging, samenwerking en verbinding.

Dit is wat ik had

Dit is wat ik had –  Tony Scott

Waarom is het nummer “dit is wat ik had” geschreven?
Veel leerlingen blijven zitten in de tweede klas van de middelbare school. In 2011 vroegen medewerkers van de Stichting Rapucation leerlingen van klas 2 naar mogelijke valkuilen:

Valkuilen:
– Liefdesleven: Vlinders in je buik, geen zin om te eten, geen zin in huiswerk, je wordt afgeleid.
– Als je verliefd bent op iemand op het VWO ga je je best doen om op het VWO te blijven of er op te komen, ben je verliefd op iemand op het VMBO en je zit zelf op het VWO dan wil je daar bij zijn en doe je niet meer je best.
– Je wilt dure kleren, gaat baantjes zoeken om die te kunnen kopen.
– Geen planning voor het huiswerk, pas één dag van te voren gaan leren.
– In de eerste klas is alles nieuw en doe je je best. In de tweede denk je dat alles makkelijk is en stel je alles uit.
– Je vindt dat je het drukt hebt, je neemt even rust. Je stelt het leren van je huiswerk uit.
– Teveel leuke dingen om buiten school om te doen. TV, Chatten, MSN.
– Ik wil toch ………..worden, daarvoor heb ik geen……..(bv. wiskunde) nodig. Op die manier vakken verwaarlozen.
– In de tweede krijg je minder begeleiding.
– Als een leraar je niet bevalt wil je ook niet voor die leraar werken.

Deze valkuilen zijn verwerkt in de onderstaande rap

Diddis waddik had
Diddis waddik had
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Diddis waddik had
Diddis waddik had
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Ik had net wat vla
Nu eet ik patat
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Ik had net wat vla
Nu eet ik patat
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Dit is wat ik had
Ik had net een droom
Ik cruiste in de Hummer van m’n stoerste oom
Die ride was zo dik, with them rims 24
Ik sloeg af naar links en daar kwam ik langs de school
Zag al de meesters en de juffen ongewoon
Ze childen met hun mp3’s met de nieuwste ringtones
Maar wat zo gek was, het was de stem van mijn moeder
Die me wakker riep op een zeer strenge toon
Toen werd ik gebeld door de leiders van de club
Van voetbal tot dans tot aan de breiclub
Maar ik heb geen tijd, ik moet naar m’n meid
En als ik dat niet doe, ja dan krijg ik zwaar spijt
Spijt dat ik had, al voordat ik het begon
Beloftes te doen, veel te zwaar voor m’n tong
De droom is voorbij, nu kies ik voor mij
Bepaal links of rechts welke kant ik op rij

Diddis waddik had
Diddis waddik had
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Diddis waddik had
Diddis waddik had
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Ik had net wat vla
Nu eet ik patat
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Ik had net wat vla
Nu eet ik patat
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Dit is wat ik had
Ik had alle tijd
Om te kunnen horen wat hij of zij zei
Woorden komen op me af, als vechters in de strijd
Maar welke moet ik kiezen welke mij het best bepleit
Ik kan er niets aan doen, maar ik moet nu echt gaan
Want in de rij sta ik toch liever vooraan
Als de eerste de beste is, dan was hij ooit de laatste
Deel dat door de wortel van zes kan jij dat plaatsen
Ik chil nu gewoon en klus soms wat bij
Was de hummer van mijn oom en weet je wat hij zei
De les begint pas als je er bent represent
zonder leerling bestaat er geen een docent
Die zelf eerst op de stoel zat waar jij nu bent
Maak niet uit voor of achter als jij jezelf maar herkent
Ik zie de telefoon, dat ik weer wordt gebeld, huh?
Koude friet lust ik niet dus ik ga snel

Diddis waddik had
Diddis waddik had
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Diddis waddik had
Diddis waddik had
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Ik at net wat vla
Nu eet ik patat
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Ik had net wat vla
Nu eet ik patat
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had, wat ik had yo

De eerste die in de rij staat heeft eerst achterin gestaan
Dus je weet wat ik zeg,
Dit is wat ik had,
Dit is wat ik had, ya!

Rolwisseling en samenwerking

Johan ’t Hart,

Het credo van de Stichting Rapucation is:
In het onderwijs willen wij een veilige en vriendelijke leeromgeving creëren, zodat talenten tot hun recht komen en iedereen kan zijn wie die is.

Om dat doel te bereiken bevorderen we met samenwerking en rolwisseling. De leidende rol ligt steeds bij een ander. Of je nu leidt of volgt, het streven is om altijd zowel vriendelijk als duidelijk te zijn. Bekijk voorbeelden hiervan bij twee websites van de Stichting Rapucation.

Vriendelijk orde houden

Op de site van Vriendelijk orde houden schrijven docenten en leerkrachten zich in voor een cursus met als voornaamste doel een betere verstandhouding met hun leerlingen. Alle informatie voor cursisten is vrij toegankelijk. Bekijk de korte samenvatting van Vriendelijk orde houden.
Docenten en leerkrachten beginnen met het vaststellen van een gemeenschappelijk Kader (Vriendelijk en duidelijk). Indien nodig sturen ze hun leerlingen vriendelijk en duidelijk bij. Ook geven ze hun leerlingen de ruimte om keuzes te maken en vragen ze hun leerlingen om daar verantwoordelijk mee om te gaan. Dit alles maakt het mogelijk dat iedereen kan samenwerken en van elkaar kan leren.

Kizzo Band

Deze site stelt je in staat actief muziek te maken. Bekijk onze apps, mp3’s en video’s en bekijk wanneer de Kizzo Band een concert geeft. De Kizzo Band is een steeds wisselend gezelschap muzikanten die samen improviseren. Met deels zelfontworpen gebaren dirigeren de bandleden elkaar om de beurt. Als dirigent van de Kizzo Band geef je aanwijzingen op een vriendelijke en duidelijke manier. Als dat lukt accepteren de spelers graag jouw aanwijzingen. Tijdens voorstellingen krijgen vrijwilligers uit het publiek de kans om zelf te dirigeren.

Zowel de dirigent als de spelers beïnvloeden de muziek. Alle leden van de Kizzo Band zien elkaar dirigeren en horen elkaar spelen. Zij nemen zowel ideeën op het gebied van dirigeren als manieren van spelen van elkaar over. Het elkaar vrij laten en het elkaar gunnen van ruimte is een constante factor bij de Kizzo Band. Iedereen volgt en leidt in afwisseling. Met in afwisseling elkaar dirigeren doorbreekt je hiërarchische patronen. Er is geen baas die altijd de baas is. Elke bijeenkomst komt er een moment dat aan jou gevraagd wordt de leiding te nemen. Voor de bandleden is het enerverend om steeds te reageren op een andere dirigent. Tijdens de improvisaties doet iedereen zijn best om samen zo mooi mogelijk te spelen.

Welke woorden kies jij uit?

Wietske Tijssen,

In rap tempo presenteert Rapucation nu ook de tweede rap met ‘cooldown’ effect. Ditmaal geschreven door voormalig workshopleider Frank de Git.

Op verschillende scholen, zowel van het primair onderwijs als voortgezet onderwijs begeleidde Frank klassen bij het maken van een klassenrap. De eerste vraag die hij de leerlingen altijd stelde was: ‘Als je een grote microfoon had waarmee jouw boodschap door de hele wereld te horen is, wat zou jij ze dan vertellen? En hoe zorg je ervoor dat jouw boodschap, hoe vriendelijk of boos deze ook is, door iedereen beluisterd wordt? Welke woorden kies je dan?’ Dezelfde begeleiding bood hij ook het Rapucation team ten tijde van de visievorming.

Door vragen te stellen zorgt Frank voor richting en verdieping. En nu, middenin de Coronacrisis, daagt Frank zichzelf uit om antwoord te geven op persoonlijke vragen. De antwoorden heeft hij vertaalt naar een rap waarin hij zijn persoonlijke dialoog aanpast aan vier elkaar opvolgende stemmingen van de muziek (‘Moods’).

 

Sta te trillen op me benen.
Het gaat verkeerd in me leven.
Hoewel ik drink met me neven.
Verdrink ik mijn lever.
Het wil het gewoon niet voelen.
Alleen maar focus op me doelen.
Maar die focus blijf ik zoeken.
Moe’k me dromen dan vervloeken?
En dan worden zoals jij bent.
Doen alsof je blij bent.
Tof doen, omdat je mij kent.
Wanneer je mij voorbij rent.

 

Je weet dat ik toch, rijk ben.
Wanneer ik weer kom rij-men.
Staan mensen, volle rijen.
Met dames, om te bijten.
Tot voorbij het ontbijten.
en vervolgens weer omdraaien.
Zie me, aan de zonzijde.
Tieten, en de kont knijpen.
Het liet me, alles vergeten.
Zo heeft, alles zijn reden.
Ik vergat de ballen te spelen.
Wat kan het me allemaal schelen.

 

Wat heeft het allemaal, vóór zin.
Ook al zit ik achter, of voorin.
Shit is allemaal boring.
Even anders, dan good morning.
Ik sta op ruis, als in storing.
Op de buis, een opsporing.
Volgt me in, achtervolging.
Ik kom niet los, van vervolging.
Eindeloze rondjes om de rotonde.
Tikt langzaam, elke seconde.
Er lijkt geen einde, aan te komen.
Ik ben er bijna, aangekomen.

 

Een blizz, van helder en fel licht.
Schijnt recht in me gezicht.
ik ben uiteindelijk gezwicht.
En door de liefde verlicht.
Schrijf het op in een gedicht.
Met woorden op mezelf gericht.
Een bericht, aan mijn hart.
Als een lift, net gestart.
Vlieg op veren, omhoog.
Ik accepteer, de dialoog.
Luister alleen nog naar mijn gevoel.
En laat de rest de boel, de boel.

 

Paniek Mediafabriek – Cool Down

Johan ’t Hart,

Rapucation presenteert trots de eerst rap met een ‘cool down’ effect. We herkennen allemaal dat de huidige crisis iets met ons doet. Melvin Dorn rapt over de crisis. Hij begint met paniek en eindigt sereen.

De muziek op de achtergrond heeft vier verschillende stemmingen. Deze vier stemmingen staan bij deze rap in een volgorde met afnemende energie. De rap van Melvin bestaat uit vier coupletten die resoneren met de stemmingen op de achtergrond.

Paniek mediafabriek, lockdown Armageddon begonnen verzonne kom op nou Carona virus, covid 19, aaaah Wuhan.
Iedereen in quarantaine NU hoe dan?
We verdwalen in verhalen nauwelijks ademhalen Stop!
gebruik je gezonde verstand volop

Voordelen we komen eindelijk weer eens echt aan ons werk toe.
Een nieuwe vorm van sociale hygiëne, en hoe! Altruïstische zelfisolatie, ja dat is kasie.
We ervaren nu wat ‘gelijkheid’ is in deze situatie.
Dat schept toch een band en het maakt ons hopelijk bescheiden.
We onderzoeken het contact en het verzacht deels ons lijden

Nadelen met lange IJ……zingwekkende, verstrekkende, gevolgen.
Eenzaamheid tot op elkaars lip, hoe blijf je mentaal fit? verbolgen.
Alle samenkomsten met meer dan honderd personen verboden Musea, concertzalen, bars, sportclubs en scholen.
Iedereen met tekenen van kosso kosso osso Vrij vertaald thuisblijven is het motto.

Advies, Zoek genoeg afleiding, dat is bevrijding.
Tevens bestrijding, van de kastijding neem de leiding met e,i, maar weet nu, zekerheid is magertjes.
Burgerzin, ontnuchtering, inclusief de klagertjes.
Een algemene humanitaire reset, voedt het, proef het, boek het, zoek het, doewet.

Zie ook

https://www.kizzoband.nl/blues-4-moods/

Samenwerking HvA en Vriendelijk orde houden

Ellen van Kooten – supervisie HvA
Johan ’t Hart – Secretaris Rapucation

Samenwerking tussen de HvA en Vriendelijk orde houden (VOH)

Voor de HvA is het van belang om studenten tijdens supervisie handvatten te bieden waarmee ze hun klassenmanagement op orde krijgen. In een pilot onderzocht de HvA of VOH deze handvatten biedt. Dertig tweedejaars studenten van de Hva van de Docentenopleiding Horeca en Voeding (H&V) , vallend binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) gingen in seizoen 2017-2018 aan de slag met een opdracht van VOH.

Het komende jaar herhalen de HvA en VOH deze pilot. Bij deze tweede pilot staat de opdracht voor de studenten op de site van VOH en krijgen de studenten via die website toegang tot al het instructiemateriaal van VOH.

Het grootste succes boekte één student van een andere richting van de HvA: Docentenopleiding Nederlands. Bij haar supervisie viel de term Vriendelijk orde houden. Zij bekeek de website van VOH, ging ermee aan de slag en binnen twee weken kreeg zij een goede band met een lastige klas.

RKBS de Sterrenwacht met Rapucation percussie act in de BZT Show!

De leerlingen van de Sterrenwacht sloegen met het project Veilig (muziek)onderwijs twee vliegen in één klap: door samen muziek te maken is de sfeer en veiligheid in de klas verbeterd. Via de muziek kwam de klas weer meer met elkaar in verbinding. Dit viel niet alleen ons op, maar ook MeerMuziekInDeKlas en de BZT Show. Na een succesvolle eerste auditie ronde zullen ze in December tijdens een live uitzending van de BZT Show strijden om een plekje in de BZT Show Band XXL!

Na jarenlange bezuinigingen wil de overheid weer Meer Muziek In De Klas. In het kinderprogramma de BZT Show deed Koningin Maxima een oproep aan alle kinderen van Nederland om hun muzikaliteit te laten zien.  De beste acts zullen samen de grootste school band van Nederland vormen en optreden voor o.a. Koningen Maxima in een uitverkocht Carré. Er werden bijna 400 acts ingestuurd, waaronder dus de klassenrap en percussie act die de leerlingen van de Sterrenwacht tijdens de afsluiting van het project aan hun ouders lieten zien. Van deze 400 inzendingen werden er 100 uitgenodigd voor de eerste auditie rondes, waaronder beide acts van de Sterrenwacht!

Als eerste mochten de vijf rappers optreden en gooide hoge ogen met hun enthousiasme, volume en inspirerende tekst. Niet alleen hun klasgenoten maar de hele zaal zong het refrein uit volle borst mee: ‘Samen staan we sterk, en sta je niet alleen. Wij zijn samen, wij zijn één!’

In de tweede ronde mochten de percussionisten het podium beklimmen. Met een breed lachende dirigent en wel négen percussionisten achter verschillende trommels van over de hele wereld lieten ze zien hoe leuk het is om samen muziek te maken; als je maar duidelijke afspraken maakt, deze nakomt en goed naar de dirigent luistert.

Na twee weken werden de winnaars bekendgemaakt: de percussie act was één van de gelukkigen! Ondanks dat de Klassenrap niet door is zijn we ontzettend trots op de héle klas. In December gaat iedereen mee naar de BZT Show om de percussionisten aan te moedigen. ‘Samen staan we sterk!’

Veilig (muziek)onderwijs in Maassluis: we hebben geleerd hoe we beter met elkaar om kunnen gaan

Omdat het in groep 5/6 van de Kardinaal Alfrinkschool soms een beetje te druk was, deed deze klas dit jaar mee aan het project Veiligheid door verbinding. Acht weken werkten ze hard aan de sfeer in de klas door het delen van persoonlijke verhalen, door vriendelijk tegen elkaar te zijn en door samen muziek te maken. Of de sfeer nu beter is? Dat kunnen de leerlingen het beste zelf vertellen: Ik vond het project zo leuk dat ik moet dansen!’

De eerste les was leuk, schrijver Rachid was er bij.  We maakten een rode lijst en groene lijst, die nog steeds in de klas hangt. Op de rode staat niet-vriendelijk gedrag en op de groene staat vriendelijk gedrag. Hierdoor hebben we geleerd hoe we met elkaar omgaan. Het spelen is nu elke dag heel leuk. Ook kregen we muziekles. We leerden rappen, op trommels spelen, hoe je moet dirigeren met gebaren en dat de beat bij een rap heel belangrijk is. Ik vond het zo leuk dat ik het dirigeren soms met mijn ouders en broers doe. We hebben hiervan geleerd hoe je moet samenwerken en dat je anderen ook de kans moet geven. We zijn nu ook sneller stil.’

Na alle verslagen van de juffen, de leerlingen en de uitkomsten van de enquetes te lezen, kunnen we concluderen dat het klimaat in de klas is verbeterd. Voornamelijk het nieuwe systeem Vriendelijk orde houden zorgt ervoor dat er een gezamenlijk akkoord is op de omgangsvormen, waardoor er minder conflicten ontstaan. En de conflicten die ontstaan, zijn beter uit te praten met minder onnodige discussies. De juffen kunnen met hun nieuwe systeem met een kleinere inspanning sneller orde houden waardoor er meer effectievere lestijd overblijft en er zelfs af en toe tijd is voor leuke dingen. En leuke dingen, zoals de muzieklessen van Rapucation, zorgen er weer voor dat de leerlingen elkaar beter leren kennen, zich voor elkaar open durven te stellen waardoor samenwerken leuker beter gaat. Het samen toewerken naar de voorstelling en het ontdekken van elkaars talenten heeft de groep dichter bij elkaar gebracht, een team van ze gemaakt: ‘Samen staan we sterk’.

Ook in Friesland houdt men nu vriendelijk orde!

Wietske Tijssen,
Op 9 april mochten wij twee workshops geven tijdens de Semko onderwijsdag. Redenen om mee te doen waren: ‘ik wil graag duidelijker en consequenter worden, een glimlach behouden en niet boos of gefrustreerd worden, meer rust en vriendelijkheid uitstralen en minder energie verspillen‘.

De workshop was een introductie op de cursus. We onderzochten de termen vriendelijkheid en orde houden en gaven een kleine tip van de sluier hoe je systematisch orde kan houden, zonder boos te worden én met maar een kleine inspanning. Resultaat? Betere sfeer in de klas, effectievere lestijd, goede verstandshouding met de klas en minder verloren energie. Lesgeven wordt weer leuk! Meer weten? www.vriendelijkordehouden.nl

‘We zijn na de workshop meteen aan het werk gegaan. Het is nog best lastig, maar we zetten door!’ -Deelnemer

Bedankt juf, het is nu veel fijner in de klas!

Wietske Tijssen,
Dit zei een leerling na afloop van het project Veiligheid door verbinding. Tijdens de afsluitende voorstelling vertelde ze in haar persoonlijke verhaal over haar tijd op een andere school waar ze niet zoveel vrienden had. Ook had ze daar veel last van haar ADD: ‘De sfeer in de klas is nu fijner en de leerlingen zijn liever voor elkaar. Doordat we elkaars verhalen kennen weten we wat iedereen heeft meegemaakt. We houden meer rekening met elkaar.’

Zowel groep 6/7 van de Sterrenwacht in Hellevoetsluis, als groep 5/6 van de Kardinaal Alfrinkschool in Maassluis hebben vanaf januari hard gewerkt aan de sfeer in de klas. In beide klassen was het vaak druk, kon niet iedereen goed met elkaar samenwerken en moest de juf vaak lang wachten voordat het stil werd. Ook waren er vaak conflicten, zowel in de les als tijdens het buitenspelen en gedroeg de klas zich bij de ene juf beter dan bij de andere.

Door het project, waarin ze persoonlijke verhalen met elkaar deelden, met elkaar overeen kwamen wat gewenst en ongewenst gedrag is en acht weken lang samen muziek hebben gemaakt, gaat dut nu beter. De verhalen hebben gezorgd voor meer onderling begrip, de duidelijke omgangsvormen voor meer rust en minder conflicten en het samen muziekmaken voor heel veel plezier en meer eenheid in de groep. Zowel de leerlingen, ouders als docenten beamen dit.

Benieuwd naar het uitvoerige verslag van deze projecten? Vraag deze dan op via info@rapucation.eu