Tupac en onafhankelijkheid

In deze video beschrijft Tupac hoe je onafhankelijkheid verkrijgt. Hij geeft aan dat niemand onafhankelijk ter wereld komt. Je verkrijgt onafhankelijkheid door: naar school te gaan, te werken, samen te werken in teams, te streven naar eenheid en met dit alles te worstelen. Bij dat proces op weg naar onafhankelijkheid, zegt Tupac,  heb je hulp nodig.

Die hulp biedt Rapucation en inmiddels weten wij welke ingrediënten daarbij onontbeerlijk zijn: Veiligheid, uitdaging, samenwerking en verbinding.

Dit is wat ik had

Dit is wat ik had –  Tony Scott

Waarom is het nummer “dit is wat ik had” geschreven?
Veel leerlingen blijven zitten in de tweede klas van de middelbare school. In 2011 vroegen medewerkers van de Stichting Rapucation leerlingen van klas 2 naar mogelijke valkuilen:

Valkuilen:
– Liefdesleven: Vlinders in je buik, geen zin om te eten, geen zin in huiswerk, je wordt afgeleid.
– Als je verliefd bent op iemand op het VWO ga je je best doen om op het VWO te blijven of er op te komen, ben je verliefd op iemand op het VMBO en je zit zelf op het VWO dan wil je daar bij zijn en doe je niet meer je best.
– Je wilt dure kleren, gaat baantjes zoeken om die te kunnen kopen.
– Geen planning voor het huiswerk, pas één dag van te voren gaan leren.
– In de eerste klas is alles nieuw en doe je je best. In de tweede denk je dat alles makkelijk is en stel je alles uit.
– Je vindt dat je het drukt hebt, je neemt even rust. Je stelt het leren van je huiswerk uit.
– Teveel leuke dingen om buiten school om te doen. TV, Chatten, MSN.
– Ik wil toch ………..worden, daarvoor heb ik geen……..(bv. wiskunde) nodig. Op die manier vakken verwaarlozen.
– In de tweede krijg je minder begeleiding.
– Als een leraar je niet bevalt wil je ook niet voor die leraar werken.

Deze valkuilen zijn verwerkt in de onderstaande rap

Diddis waddik had
Diddis waddik had
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Diddis waddik had
Diddis waddik had
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Ik had net wat vla
Nu eet ik patat
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Ik had net wat vla
Nu eet ik patat
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Dit is wat ik had
Ik had net een droom
Ik cruiste in de Hummer van m’n stoerste oom
Die ride was zo dik, with them rims 24
Ik sloeg af naar links en daar kwam ik langs de school
Zag al de meesters en de juffen ongewoon
Ze childen met hun mp3’s met de nieuwste ringtones
Maar wat zo gek was, het was de stem van mijn moeder
Die me wakker riep op een zeer strenge toon
Toen werd ik gebeld door de leiders van de club
Van voetbal tot dans tot aan de breiclub
Maar ik heb geen tijd, ik moet naar m’n meid
En als ik dat niet doe, ja dan krijg ik zwaar spijt
Spijt dat ik had, al voordat ik het begon
Beloftes te doen, veel te zwaar voor m’n tong
De droom is voorbij, nu kies ik voor mij
Bepaal links of rechts welke kant ik op rij

Diddis waddik had
Diddis waddik had
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Diddis waddik had
Diddis waddik had
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Ik had net wat vla
Nu eet ik patat
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Ik had net wat vla
Nu eet ik patat
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Dit is wat ik had
Ik had alle tijd
Om te kunnen horen wat hij of zij zei
Woorden komen op me af, als vechters in de strijd
Maar welke moet ik kiezen welke mij het best bepleit
Ik kan er niets aan doen, maar ik moet nu echt gaan
Want in de rij sta ik toch liever vooraan
Als de eerste de beste is, dan was hij ooit de laatste
Deel dat door de wortel van zes kan jij dat plaatsen
Ik chil nu gewoon en klus soms wat bij
Was de hummer van mijn oom en weet je wat hij zei
De les begint pas als je er bent represent
zonder leerling bestaat er geen een docent
Die zelf eerst op de stoel zat waar jij nu bent
Maak niet uit voor of achter als jij jezelf maar herkent
Ik zie de telefoon, dat ik weer wordt gebeld, huh?
Koude friet lust ik niet dus ik ga snel

Diddis waddik had
Diddis waddik had
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Diddis waddik had
Diddis waddik had
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Ik at net wat vla
Nu eet ik patat
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had

Ik had net wat vla
Nu eet ik patat
Diddis wat, Diddis wat,
Diddis waddik had, wat ik had yo

De eerste die in de rij staat heeft eerst achterin gestaan
Dus je weet wat ik zeg,
Dit is wat ik had,
Dit is wat ik had, ya!

Rolwisseling en samenwerking

Johan ’t Hart,

Het credo van de Stichting Rapucation is:
In het onderwijs willen wij een veilige en vriendelijke leeromgeving creëren, zodat talenten tot hun recht komen en iedereen kan zijn wie die is.

Om dat doel te bereiken bevorderen we met samenwerking en rolwisseling. De leidende rol ligt steeds bij een ander. Of je nu leidt of volgt, het streven is om altijd zowel vriendelijk als duidelijk te zijn. Bekijk voorbeelden hiervan bij twee websites van de Stichting Rapucation.

Vriendelijk orde houden

Op de site van Vriendelijk orde houden schrijven docenten en leerkrachten zich in voor een cursus met als voornaamste doel een betere verstandhouding met hun leerlingen. Alle informatie voor cursisten is vrij toegankelijk. Bekijk de korte samenvatting van Vriendelijk orde houden.
Docenten en leerkrachten beginnen met het vaststellen van een gemeenschappelijk Kader (Vriendelijk en duidelijk). Indien nodig sturen ze hun leerlingen vriendelijk en duidelijk bij. Ook geven ze hun leerlingen de ruimte om keuzes te maken en vragen ze hun leerlingen om daar verantwoordelijk mee om te gaan. Dit alles maakt het mogelijk dat iedereen kan samenwerken en van elkaar kan leren.

Kizzo Band

Deze site stelt je in staat actief muziek te maken. Bekijk onze apps, mp3’s en video’s en bekijk wanneer de Kizzo Band een concert geeft. De Kizzo Band is een steeds wisselend gezelschap muzikanten die samen improviseren. Met deels zelfontworpen gebaren dirigeren de bandleden elkaar om de beurt. Als dirigent van de Kizzo Band geef je aanwijzingen op een vriendelijke en duidelijke manier. Als dat lukt accepteren de spelers graag jouw aanwijzingen. Tijdens voorstellingen krijgen vrijwilligers uit het publiek de kans om zelf te dirigeren.

Zowel de dirigent als de spelers beïnvloeden de muziek. Alle leden van de Kizzo Band zien elkaar dirigeren en horen elkaar spelen. Zij nemen zowel ideeën op het gebied van dirigeren als manieren van spelen van elkaar over. Het elkaar vrij laten en het elkaar gunnen van ruimte is een constante factor bij de Kizzo Band. Iedereen volgt en leidt in afwisseling. Met in afwisseling elkaar dirigeren doorbreekt je hiërarchische patronen. Er is geen baas die altijd de baas is. Elke bijeenkomst komt er een moment dat aan jou gevraagd wordt de leiding te nemen. Voor de bandleden is het enerverend om steeds te reageren op een andere dirigent. Tijdens de improvisaties doet iedereen zijn best om samen zo mooi mogelijk te spelen.

Paniek Mediafabriek – Cool Down

Johan ’t Hart,

Rapucation presenteert trots de eerst rap met een ‘cool down’ effect. We herkennen allemaal dat de huidige crisis iets met ons doet. Melvin Dorn rapt over de crisis. Hij begint met paniek en eindigt sereen.

De muziek op de achtergrond heeft vier verschillende stemmingen. Deze vier stemmingen staan bij deze rap in een volgorde met afnemende energie. De rap van Melvin bestaat uit vier coupletten die resoneren met de stemmingen op de achtergrond.

Paniek mediafabriek, lockdown Armageddon begonnen verzonne kom op nou Carona virus, covid 19, aaaah Wuhan.
Iedereen in quarantaine NU hoe dan?
We verdwalen in verhalen nauwelijks ademhalen Stop!
gebruik je gezonde verstand volop

Voordelen we komen eindelijk weer eens echt aan ons werk toe.
Een nieuwe vorm van sociale hygiëne, en hoe! Altruïstische zelfisolatie, ja dat is kasie.
We ervaren nu wat ‘gelijkheid’ is in deze situatie.
Dat schept toch een band en het maakt ons hopelijk bescheiden.
We onderzoeken het contact en het verzacht deels ons lijden

Nadelen met lange IJ……zingwekkende, verstrekkende, gevolgen.
Eenzaamheid tot op elkaars lip, hoe blijf je mentaal fit? verbolgen.
Alle samenkomsten met meer dan honderd personen verboden Musea, concertzalen, bars, sportclubs en scholen.
Iedereen met tekenen van kosso kosso osso Vrij vertaald thuisblijven is het motto.

Advies, Zoek genoeg afleiding, dat is bevrijding.
Tevens bestrijding, van de kastijding neem de leiding met e,i, maar weet nu, zekerheid is magertjes.
Burgerzin, ontnuchtering, inclusief de klagertjes.
Een algemene humanitaire reset, voedt het, proef het, boek het, zoek het, doewet.

Zie ook

https://www.kizzoband.nl/blues-4-moods/