Moods-Theorie – Overzicht activiteiten

(bijgewerkt op 18nov2020) De Moods-theorie definieert vier typen muziek. Een van de vier typen muziek blijkt ondervertegenwoordigd. Al geruime tijd past Johan ’t Hart de Moods-theorie toe op verschillende terreinen. Bij de praktijk die nu ontstaat zijn alle vier de Moods gelijk vertegenwoordigd. Op drie verschillende sites zijn publicaties over Moods terug te vinden, www.rapucation.eu, www.conductorsband.com, www.vriendelijkordehouden.nl

Inhoud

 1. Moods-theorie
 2. Moods en muziek
  2.1  Moods + muziekbeluisteren
  2.2 Moods als toevoeging aan bestaande muziek
  2.3 Moods + Blues
  2.4 Moods Live
 3. Moods in onderwijs en psychologie
 4. Moods en taalgebruik

1 Moods-theorie

In 1985 bedacht Johan ‘t Hart een theorie over stemmingen van muziek: ‘Moods’. Deze theorie is gepubliceerd in een tijdschrift uitgebracht door de improvisatiegroep All Fools. Meer informatie hierover bij: https://www.conductorsband.com/tools-voor-muzikanten/

2 Moods en muziek

Deze theorie gaat uit van een assenstelsel met vier kwadranten. De muziek in elk kwadrant heeft andere eigenschappen:”

Tekeningen Els ter Horst

Licht + rustig: Eenhoorn
Weinig tonen – alla breve b.v. 1,2,3,4 (om de tel een accent) – geen lage tonen. -zeer zacht (pp)

Rustig + zwaar: Uil
Rubato (los van de puls) –  weinig tonen  – alla breve b.v. 1,2,3,4 (om de tel een accent) – wel lage tonen -zacht (p).

Licht + druk: Hondje
In de maat – veel tonen – elke tel een accent b.v. 1,2,3,4  – wel lage tonen -sterk (f)

Zwaar + druk: Specht
rubato (los van de puls) – Veel tonen (elke tel een accent b.v. 1,2,3,4) – virtuoos – wel lage tonen – zeer sterk (ff).

Zie voor meer muziek-technische informatie
https://www.conductorsband.com/muzikale-tools/tools-4-moods/

2.1 Moods + muziekbeluisteren

Indertijd heeft Johan ‘t Hart onderzocht of alle vier de categorieën zijn terug te vinden bij bestaande muziek. Tijdens dat onderzoek bleek dat het kwadrant linksboven (rustig + licht – Eenhoorn)  minder vaak voorkomt,

2.2 Moods als toevoeging aan bestaande muziek

Moods is inmiddels een werkwijze waarbij je zelf vier verschillende uitvoeringen maakt van een nummer met elk een eigen stemming. De geluidsbestanden van die vier uitvoeringen + een geluidsbestand met alleen een hoorbare metronoom, voeg je samen in een open source programma genaamd Scratch. Iedereen kan elkaars programma’s kopiëren en er zelf mee aan de slag.
https://www.conductorsband.com/muzikale-tools/scratch/

2.3 Moods + Blues

De Blues is een muziekvorm die veel muzikanten gebruiken om samen te improviseren. De Conductors Band koppelt Moods aan Blues.

https://www.conductorsband.com/muzikale-tools/4-moods-blues/

2.4 Moods Live

Bij de workshops en optredens van de Conductors Band zitten spelers in een kring. Ze geven spelers elkaar tijdens improvisaties aanwijzingen in het midden van de kring met gebaren of door op afbeeldingen van dieren te gaan staan (moods).

Midden in een kring spelers liggen deze afbeeldingen en een hoepel

3 Moods in Onderwijs en Psychologie

Moods als praktische uitwerking om de energie van een groep te sturen.

Energieregulatie // Cursus Vriendelijk Orde Houden in de Klas

Met Moods kun je stemmingen herkennen (muziekbeluisteren), stemmingen oproepen (tools 4 moods) en stemmingen sturen (zie Moods Live). Daarmee is het een middel om je energie zelf te regelen, om als docent de energie van een groep te sturen, of om als therapeut iemand te helpen bij het reguleren van zijn of haar energie.

4 Moods en taalgebruik

De stemming rechtsonder is de meest luidruchtige van de vier. In die stemming ben je eerder geneigd ruwe taal te gebruiken maar dat is niet noodzakelijk. Het is ook niet nodig deze energieke stemming om die reden te vermijden. Je kunt prima heel actief zijn en veel energie gebruiken én tegelijk op je taalgebruik letten.

Observeren (lichaamstaal en taalgebruik) // Vriendelijk Orde Houden

Tekeningen Els ter Horst

Lees ook het nieuwsbericht over Drillrap geschreven door Johan ’t Hart

https://www.rapucation.eu/nieuws/rapucation-een-amsterdams-initiatief/