Blog #1 Broederschap

Frans de Waal is psycholoog aan de Emory University in Atlanta en directeur van Living Links Centre van het Yerkes Primate Center aldaar. Hij schreef het boek “Een tijd voor Empathie”.

 Uit dit boek een citaat:

Van de drie idealen van de Franse Revolutie – vrijheid, gelijkheid en broederschap – benadrukken Amerikanen steeds weer het eerste en Europeanen het tweede, maar alleen het derde verwijst naar opname in de samenleving, vertrouwen en gemeenschapszin. In morele zin is broederschap waarschijnlijk het nobelste van de drie idealen, maar ze laat zich niet verwezenlijken zonder aandacht aan de beide andere te schenken. (pagina 221)

Het is misschien een grote sprong maar ik herken wat hij schrijft in de huidige opzet van mijn muzieklessen. Daarin bied ik leerlingen de vrijheid om zelf keuzes te maken. Zo mogen de leerlingen elke acht weken kiezen uit 22 onderwerpen. De gelijkheid ontstaat als leerlingen de kans krijgen de rol van docent van mij over te nemen. In het filmpje hieronder ziet u een leerling dirigeren. De leerling bepaalt wat er muzikaal gebeurt. Ikzelf speel in het orkest accordeon en ben dan leerling onder de leerlingen. Aan het eind van elke les vormen we op vergelijkbare manier een orkest. Iedereen mag dan om de beurt dirigeren. Hierdoor ontstaat vertrouwen, maken de leerlingen op een andere manier kennis met elkaar, ontstaat er samenwerking en een gemeenschapsgevoel kortom: broederschap.