Vriendelijk en duidelijk

Johan ’t Hart,

Dit artikel is geschreven in 2018 en geactualiseerd in 2020

De Stichting Rapucation bevordert samenwerking en vermijdt hiërarchie.  De Stichting Rapucation presenteert twee sites die allebei samenwerking bevorderen zonder een vast hiërachie.

Vriendelijk orde houden

Kizzo Band

Bij beide initiatieven streeft iedereen ernaar om vriendelijk en duidelijk te zijn.

Op de site van Vriendelijk orde houden schrijven docenten en leerkrachten zich in voor een cursus met als voornaamste doel een betere verstandhouding met hun leerlingen. Alle informatie voor cursisten is vrij toegankelijk. Docenten en leerkrachten beginnen met het vaststellen van een gemeenschappelijk kader (Vriendelijk en duidelijk), met het vriendelijk en duidelijk aan- en bijsturen van leerlingen en met het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen.

Op de site van de Kizzo Band zijn apps, mp3’s en video’s beschikbaar die je uitnodigen om actief te musiceren. Bij de agenda van deze site zie je wanneer de Kizzo Band een concert geeft. De Kizzo Band bouwt voor op ideeën uit de tijd dat ik muziekles gaf op het Pieter Nieuwland College. De Kizzo Band is een voortzetting van de werkvorm waar ik in mijn lessen steeds mee eindigde: Met deels zelfontworpen gebaren dirigeren de bandleden elkaar om de beurt. Zowel de dirigent als de spelers beïnvloeden de muziek. Doordat iedereen in afwisseling volgt en leidt, gunt iedereen elkaar de leiding. In afwisseling elkaar dirigeren doorbreekt hiërarchische patronen. Door het afwisselend leiderschap heeft iedereen om de beurt de leiding. Dit democratische concept geeft iedereen de kans geeft eigen verantwoordelijkheid te nemen in verschillende rollen.

Als speler in de Kizzo Band is het enerverend om steeds te reageren op een andere dirigent. Je doet dan je best om zo goed mogelijk te improviseren en samen te spelen. Als dirigent heb je een idee wat je uit met orkest wilt gaan doen. Door dit idee in de praktijk te testen, kom je weer op nieuwe ideeën. De repetities van de Kizzo Band kenmerken zich door veel spelen, weinig praten en veel variatie. Tijdens voorstellingen vragen wij deelnemers uit het publiek te dirigeren.

Als je de Kizzo Band dirigeert, zijn twee dingen belangrijk: vriendelijkheid en duidelijkheid. Als een dirigent vriendelijk en tegelijk duidelijk is, accepteer je als speler moeiteloos de aanwijzingen van de dirigent.
Bij de Kizzo Band zie je elkaar dirigeren en hoor je elkaar spelen. Zo inspireer je elkaar wederzijds. Het elkaar vrij laten en het elkaar gunnen van ruimte is een constante factor bij de Kizzo Band.