Vriendelijk en duidelijk

Johan ’t Hart,

Dit artikel is geschreven in 2018 en geactualiseerd in 2020

De Stichting Rapucation bevordert samenwerking en doorbreekt hiërarchische patronen.  De Stichting Rapucation presenteert twee sites die allebei samenwerking bevorderen zonder een vaste hiërarchie.

Vriendelijk orde houden

Conductors Band

Bij beide initiatieven is het streven om vriendelijk en duidelijk te zijn.

Op de site van Vriendelijk orde houden schrijven docenten en leerkrachten zich in voor een cursus met als voornaamste doel een betere verstandhouding met hun leerlingen. Alle informatie voor cursisten is vrij toegankelijk. Docenten en leerkrachten beginnen met het vaststellen van een gemeenschappelijk kader (Vriendelijk en duidelijk), met het vriendelijk en duidelijk aan- en bijsturen van leerlingen en met het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen.

Op de site van de Conductors Band zijn apps, mp3’s en video’s beschikbaar die je uitnodigen om actief te musiceren. Ook bij concerten van de Condcutors Band speelt het publiek een actieve rol. Bij de agenda van deze site zie je wanneer de Conductorsband Band een concert geeft. De Conductors Band bouwt voor op ideeën die zijn ontwikkeld tijdens de muzieklessen op het Pieter Nieuwland College, en tijdens de muzieklessen op de basisschool de Sterrenwacht in Hellevoetsluis. De Condcutors Band is een voortzetting van de improvisatie waar ik in mijn lessen steeds mee eindigde: Met gebaren en moods  geef je tijdens een improvisatie aanwijzingen. De spelers beïnvloeden beurtelings de improvisatie. Doordat iedereen in afwisseling volgt en leidt, gunt iedereen elkaar de leiding. Met deze werkvorm doorbreek je hiërarchische patronen. Door beurtelings aanwijzingen te geven, heeft iedereen om de beurt de leiding. Dit democratische concept geeft iedereen de kans geeft eigen verantwoordelijkheid te nemen in verschillende rollen.

Als speler in de Conductors Band is het enerverend om steeds te reageren op nieuwe aanwijzingen. Je doet dan je best om zo goed mogelijk te improviseren en samen te spelen. Voordat je een aanwijzing gaat geven, heb je een idee wat je uit met orkest wilt gaan doen. Door dit idee in de praktijk te testen, kom je weer op nieuwe ideeën. De repetities van de Conductors Band kenmerken zich door veel spelen, weinig praten en veel variatie. Tijdens voorstellingen neemt het publiek deel aan de voorstelling.

Als je bij de Conductors Band aanwijzingen geeft, zijn twee dingen belangrijk: vriendelijkheid en duidelijkheid. Als een dirigent vriendelijk en tegelijk duidelijk is, accepteren de andere spelers jouw aanwijzing.
Bij de Conductors Band zie je elkaar aanwijzingen geven en hoor je elkaar spelen. Zo inspireer je elkaar wederzijds. Het elkaar vrij laten en het elkaar gunnen van ruimte is een constante factor bij de Conductors Band.