Wat is beter, vriendelijk of streng?

In de gezinnen waar mijn ouders opgroeiden werd af en toe geslagen. Dat was toen nog geen schande maar eerder gebruikelijk. Toen mijn ouders elkaar ontmoetten hebben zij volgens mij afgesproken dat ze hun kinderen nooit zouden slaan. Mijn drie zussen en ik kunnen zich niet herinneren dat er ooit iemand binnen het gezin is geslagen.

Mijn ouders werden af en toe (heel) boos. Dat was zover ik mij herinner vrijwel altijd terecht en boos worden hoorde er gewoon bij. Het bleek effectief om het gedrag van de kinderen bij te sturen.
Als docent gebruikte ik boosheid om grenzen te stellen en het werkte precies zoals ik het thuis gewend was: de leerlingen pasten hun gedrag aan. Op die momenten kwam ik over als boze, strenge docent.

Een van mijn oud-leerlingen, Peter van der Bosch werd Rapper. Na een carrière onder de naam Tony Scott, vroeg hij mij om met hem samen te werken. Vanaf 2000 gaven Peter van der Bosch en ik samen muziekles. Peter van der Bosch bleek die boosheid bij het contact met de leerlingen niet te gebruiken. Hij bleef altijd vriendelijk. Zijn vriendelijk benadering van de leerlingen boeide mij. Van hem leerde ik hoe je als docent niet meer boos hoeft te worden.

Wat mijzelf betreft is in twee generaties eerst slaan verdwenen en vervolgens boosheid als middel om als ouder je zin te krijgen. Samen met Peter zocht ik naar manieren om andere docenten van de winst van een vriendelijk aanpak op de hoogte te stellen. Hoe konden wij andere docenten duidelijk maken dat het niet nodig was om voor de klas regelmatig uit je vel te springen?

Op de middelbare school droeg ik in de les geen bril. Ik vond mijzelf met bril lelijk en daarom droeg ik de bril niet. Veel lessen vond ik oninteressant en ook vaak begreep ik er ook niet veel van. Rechts van mij zat een jongen genaamd Hans Brandenburg. Hij haalde voor de meeste vakken uitsluitend een 10. Op een dag vroeg ik hem of hij mij wiskunde kon uitleggen. Dat wilde hij graag. Ik begreep het direct en vroeg hem of dit alles was. Deze succesformule paste ik toe op meerdere vakken zoals Scheikunde. Voor mij bleek vragen stellen een efficiënte manier om te studeren.

Persoonlijk is mijn streven om een vriendelijk persoon te zijn / worden. Dit is een proces dat continu aandacht verdient. Terugkomend op de vraag hoe je als docent boosheid achter je kunt laten. Hiervoor kunt u deelnemen aan de cursus Vriendelijk orde houden. Indien gewenst kunt u zich na de cursus opgeven voor coaching. De coach is dan uw vraagbaak.
Tenslotte een tekst van de site van de NOS. Daarin wordt duidelijk dat je zowel met streng als met vriendelijk zaken kunt doen. Ikzelf prefereer, net als Amsterdam, een vriendelijk beleid.
https://nos.nl/artikel/2212296-33-000-mensen-uit-bijstand-in-rotterdam-en-amsterdam.html. Dit artikel is in zijn geheel zonder aanpassingen hieronder te lezen. De laatste alinea is door mij cursief gedrukt geeft antwoord op de vraag van deze blog.
Amsterdam en Rotterdam hebben de afgelopen vier jaar zo’n 33.000 mensen vanuit de bijstand aan werk geholpen. In Rotterdam ging het om 15.590 mensen, van wie er ruim 13.000 niet alsnog terugvielen in de bijstand. Dat ligt hoger dan de 12.000 die het Rotterdamse college als doelstelling had gesteld.
In Amsterdam kwamen 23.000 mensen aan het werk, van wie 18.000 mensen uit de bijstand.
‘Rechtvaardig’
Rotterdam had de afgelopen vier jaar een streng beleid, waarbij aanvragers van een bijstandsuitkering veel informatie moeten aanleveren en er strenge verplichtingen zijn verbonden aan een uitkering. Ook controleert de gemeente intensief op bijstandsfraude en zijn de afgelopen vier jaar 2150 uitkeringen beëindigd vanwege fraude of per ongeluk verkeerd verstrekte gegevens.
Wethouder Struijvenberg van Werkgelegenheid vindt het beleid niet per se streng. “Ik noem het liever rechtvaardig. Het Rotterdamse beleid is gericht op uitstroom naar werk. Thuiszitten is geen optie.”
Vriendelijk beleid
Amsterdam typeert zijn eigen aanpak juist als vriendelijk. Het richt zich op mensen met minder kans op werk en er wordt niet gezocht naar de kortste weg naar een nieuwe baan. Volgens het college stonden mogelijkheden van werkzoekenden centraal en hoeven bijstandsgerechtigden niet zonder loon te werken. Ook is de verplichte tegenprestatie voor een uitkering niet ingevoerd in de stad.
“Deze cijfers laten duidelijk zien dat je met vriendelijk doen minstens zo veel mensen verder helpt als met streng doen”, zegt wethouder Vliegenthart van Sociale Zaken. Hij denkt dat de Amsterdamse aanpak leidt tot duurzame uitstroom, omdat de ambtenaren volgens hem weten welk werk aansluit bij de motivatie van werkzoekenden. “Als ze iets doen wat bij ze past, raken ze minder snel opnieuw werkloos.”