Films van Rapucation

Film gemaakt op verzoek van Urgenda. Life uitgevoerd in de Heinken Hall.

Film die laat zien welke winst docenten boeken met Vriendelijk orde houden.

Deze film is onderdeel van een serie Tutorials gemaakt om in Brazilië te laten zien hoe je geïmproviseerde muziek dirigeert met gebaren.

Musical Slangsterdam uitgevoerd op het Pieter Nieuwland College in 2003

In deze eerste film van Rapucation lost een leerling een probleem op een vriendelijke manier op.

Film gemaakt in opdracht van het Europees platform. Het Europees platform is sinds 1 januari 2015 gefuseerd tot Nuffic

Leerlingen geven aan dat het niet helpt om iemand uit de les te sturen.

Leerlingen van de basisschool de Sterrenwacht in Hellevoetsluis winnen een auditie en mogen door naar een optreden in Carré in aanwezigheid van koningin Maxima.

Project op een basisschool in Deventer.

Stephanie, cursist van Vriendelijk orde houden geeft aan welke winst is geboekt.

De bovenstaande films zijn geselecteerd uit alle films van Rapucation die staan vimeo.