Inspiratie

  1. Recent uitgebracht door Rapucation
  2. Video’s die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van Rapucation en die als inspiratie dienen voor nieuwe initatieven.

1 Recent uitgebracht door Rapucation

5 april 2020. Melvin Dorn rapt over de crisis. Hij begint met paniek en eindigt sereen.

Paniek mediafabriek, lockdown Armageddon begonnen verzonne kom op nou Carona virus, covid 19, aaaah Wuhan.
Iedereen in quarantaine NU hoe dan?
We verdwalen in verhalen nauwelijks ademhalen Stop!
gebruik je gezonde verstand volop

Voordelen we komen eindelijk weer eens echt aan ons werk toe.
Een nieuwe vorm van sociale hygiëne, en hoe! Altruïstische zelfisolatie, ja dat is kasie.
We ervaren nu wat ‘gelijkheid’ is in deze situatie.
Dat schept toch een band en het maakt ons hopelijk bescheiden.
We onderzoeken het contact en het verzacht deels ons lijden

Nadelen met lange IJ……zingwekkende, verstrekkende, gevolgen.
Eenzaamheid tot op elkaars lip, hoe blijf je mentaal fit? verbolgen.
Alle samenkomsten met meer dan honderd personen verboden Musea, concertzalen, bars, sportclubs en scholen.
Iedereen met tekenen van kosso kosso osso Vrij vertaald thuisblijven is het motto.

Advies, Zoek genoeg afleiding, dat is bevrijding.
Tevens bestrijding, van de kastijding neem de leiding met e,i, maar weet nu, zekerheid is magertjes.
Burgerzin, ontnuchtering, inclusief de klagertjes.
Een algemene humanitaire reset, voedt het, proef het, boek het, zoek het, doewet.

2 Video’s die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van Rapucation en die als inspiratie dienen voor nieuwe initatieven.

Het derde Testament van de NCRV Uitgezonden op 21 oktober 2007  Nederland 2 – Taalgebruik op het Pieter Nieuwland College.

Twee docenten van het Pieter Nieuwland College, Peter van der Bosch en Johan ’t Hart vroegen hun leerlingen te letten op hun taal én studeerden met hen een parodie in op Word Gekurd van de Jeugd van Tegenwoordig met als nieuwe titel Wordt gekeurd. Mede door deze Rap is het gelukt om vanaf dat moment grof taalgebruik achterwege te laten in de muzieklessen en verbeterde de sfeer. Dit succes was de aanleiding voor het oprichten van de Stichting Rapucation.  De leerlingen gingen daarna bewuster om met hun taal zowel in de les, als bij het creëren en uitvoeren van nummers. Naar aanleiding van het nummer Word Gekurd  verscheen een artikel van de hand van Johan ’t Hart in het dagblad Trouw. Naar aanleiding van dit artikel is er van deze lespraktijk een filmopname gemaakt voor het programma Het derde Testament van de NCRV Uitgezonden op 21 oktober 2007  Nederland 2. Blijkbaar is er niet alleen op het Pieter Nieuwland College aandacht voor dit onderwerp.

Peter van der Bosch volgde van 1982 tot 1985 de muzieklessen  Johan ’t Hart op het Pieter Nieuwland College. In die periode werd hij de rapper Tony Scott met hits onder andere in Amerika. In 2000 belde Peter zijn voormalige muziekdocent op en stelde voor samen te gaan werken. Die samenwerking heeft geduurd tot 2015 en heeft geleid tot de naam Rapucation en tot de Stichting Rapucation.

Tijdens een afscheidsconcert van Tony Scott in Paradiso vertelt Tony over de rol van zijn ouders speelden voorafgaande aan zijn artistieke carrière. Zij vroegen hem te letten op zijn woorden. Peter nam hun advies over en scoorde met ‘the Chief’ een hit Amerika.

Vijftien jaar later, in de periode dat hij op het Pieter Nieuwland College samen met Johan ’t Hart muzieklessen gaf, leidde de aanwijzing van zijn ouders tot de een regel aan de muren van het muzieklokaal “Let op je woorden.” Door deze regel verbeterde de sfeer in de muzieklessen en bezoekers van de muzieklessen suggereerden Peter en Johan dat ze met hun ideeën ook elders aan de slag konden gaan. Die suggestie heeft geleid tot de Stichting Rapucation. Deze Stichting organiseert tot op de dag van vandaag projecten op scholen. In 2015 stopte Peter van der Bosch met werken als muziekdocent wegens slechtziendheid.

Het advies van de ouders van Tony heeft bij de cursus vriendelijkordehouden geleid tot het onderwerp ‘Let op taalgebruik‘.

In 2009 vroegen muziekdocent Johan ’t Hart en rapper Tony Scott hun leerlingen welk nummer ze volgend jaar wilden zingen. Een overweldigende meerderheid van de leerlingen koos een nummer van De Jeugd van Tegenwoordig. Johan en Tony vroegen zich af of dit wel een geschikte tekst was voor de leerlingen. Zij besloten een cover te maken met een boodschap die haaks stond op het origineel én zij hingen op de vier muren van het muzieklokaal de tip “Let op je woorden”. Van deze cover maakten zij deze video in samenwerking met de filmmaker Ernest Meholi. De tekst geeft samen met de beelden een tweeledige boodschap: “Let op je woorden” & “Let op je gedrag”. Beide aandachtspunten wijzen vooruit naar onderwerpen van vriendelijkordehouden: Let op Taalgebruik en Let op Lichaamstaal.

2012 Pieter Nieuwland College. Een beeld van de muzieklessen en de daaruit voortvloeiende voorstellingen. De titel van deze video ‘worden wie je bent’ sluit aan bij het (later geformuleerde) credo van Rapucation: In het onderwijs willen wij een veilige en vriendelijke leeromgeving creëren, zodat talenten tot hun recht komen en iedereen kan zijn wie die is.
De leerling die met masker aan het begin van deze video het nummer Pink Panter speelt, is dezelfde die muziektheorie zit te bestuderen bij de video ‘autonoom leren’. Beide acties heeft hij zelf verzonnen. Deze video wijst vooruit naar het initiatief van Rapucation genaamd wijmakensamenmuziek

Deze video uit 2016 heeft als titel ‘autonoom leren’. Je ziet hoe leerlingen in de muzieklessen op het Pieter Nieuwland College ieder aan een eigen onderwerp werken én hoe hun presentaties later verschijnen in voorstellingen.
Evert Bisschop-Boele (Prins Claus Conservatorium van Groningen) heeft onderzoek gedaan naar deze manier van werken. De aanleiding voor dit onderzoek is de volgende: Evert is op zoek naar betekenisvol muziekonderwijs. Daarvoor munt de term ‘ideocultureel muziekonderwijs’. Johan las een artikel in het tijdschrift Kunstzone waarin Evert zijn ideaal beschreef. Johan had de indruk dat zijn lessen leken op het door Evert beschreven ideaal en vroeg hem te komen kijken bij zijn lessen. Bij ideocultureel onderwijs dient de persoonlijke ervaring met muziek van een leerling als uitgangspunt voor verdere muzikale ontwikkeling.  Link naar het onderzoeksrapport.

De leerling die met een masker op aan het begin van de video ‘worden wie je bent’ het nummer Pink Panter speelt, bestudeert bij deze video muziektheorie. Beide acties heeft hij zelf in gang gezet.

Een video van een gezamenlijke voorstelling van het Pieter Nieuwland College en het Hervormd Lyceum West in het Muziekgebouw aan het IJ. Beide scholen namen voorafgaande aan deze voorstelling deel aan een First ID Project georganiseerd door Rapucation. De First ID projecten zijn in 2009 gestart opmiddelbare scholen en op één basisschool in Deventer: 2009 Clusius College, 2010 Zuiderlicht College,  2011 Pieter Nieuwland College (drie jaar op rij), College de Meer (vijf jaar op rij), basisschool Eerste Deventer Montessorieschool,  St Michels College Zaandijk 2012 Bindelmeer College  2013 Hervormd Lyceum West 2014 IJdoorn College, Meridiaan College, Huygens College.

Het enige First ID project op een basisschool vond plaats in 2008 op de Eerste Deventer Montessorieschool.

De Stichting Rapucation kreeg in 2008 van het Europees Platform (inmiddels heet deze organisatie Nuffic) onder andere de opdracht een rap te schrijven over tweetaligheid. Een leerlingen van het Pieter Nieuwland College Luciano Latuny maakte deze rap samen met Tony Scott en trad er in 2008 mee op bij de “Europese dag van de talen” in Ede.

De Stichting Rapucation (ontstaan na gebleken succes met de aanwijzing ‘Let op je woorden’) kreeg via de milieuorganisatie Urgenda in 2011 het verzoek een rap te schrijven over elektrische auto’s. Een van de leerlingen van het Pieter Nieuwland College schreef samen met Tony Scott de gevraagde tekst. Met deze video op de achtergrond trad Emre in 2011 samen met Ruud Koornstra op bij de nacht van de Duurzaamheid in de Heineken Music Hall. Een week later trad Emre met dit nummer op bij Tedx Youth.

In 2012 bezocht de heer Kanamori op verzoek van de Stichting Rapucation het Pieter Nieuwland College. Leerlingen van één brugklas organiseerden samen een voorstelling van een uur voor hem. Tijdens zijn toespraak benoemde hij de noodzaak om met je hele lichaam te communiceren. Zijn advies sluit aan bij twee onderwerpen van Vriendelijk orde houden: Let op lichaamstaal en Gebruik lichaamstaal.

Een tweede film van rapper Emre, leerling van het Pieter Nieuwland College. Dit keer is de muziek geproduceerd door Tiërce Person, een oud-leerling van Johan ’t Hart. De videobeelden zijn opgenomen en gemonteerd door Maartje ’t Hart.

Deze Rap in het Latijn is gemaakt door leerlingen van gymnasium afdeling van het Pieter Nieuwland College in Amsterdam. Uit deze afdeling is later het Cygnus Gymnasium voorgekomen.
In de zomer van 2006 om zes uur ’s ochtends op de Dam in Amsterdam is deze film gemaakt door leerlingen van het PNC met daarin rollen voor godinnen, een rol voor een slaaf, voor aantal soldaten en voor een percussionist. Dit project kwam voor uit de wens van de toenmalige schoolleiding van het PNC om “over de muurtjes” van de verschillende vakken te kijken. De vakken Muziek en Latijn werkten samen in het project MULA. mmv Tony Scott, Thomas Peters, Johan ’t Hart, Kokkie Vermaas. Deze film is gemonteerd door Henk Soek.

Deel 1 van drie video’s van de theaterproductie Slangsterdam. Dit was de eerste grote voorstelling georganiseerd door Tony Scott in samenwerking met Johan ’t Hart. In dit deel de volgende scene’s: Garderobe, Ik wil naar binnen, Brugklas, Gitaar en beatbox.

Klik op de onderstaande linken om het vervolg van deze voorstelling te bekijken.
Slangsterdam deel 2: Metro, Mozart, Quizz, Schoolfeest, Stewards
Slangsterdam deel 3: SlangsterJam vervolg, Lerarenkoor, Afsluiting, Pieter Nieuwland himself

Pieter Nieuwland College 2003
Regie Tony Scott en Johan ’t Hart
Camera en montage Henk Soek

Het Huygens College en het Meridiaan College namen onafhankelijk van elkaar deel aan een First ID project. In 2015 deden beide scholen mee aan een voorstelling in het BIMhuis. Deze voorstelling stond in het teken stond van ontmoeting. Ontmoeting met elkaar, ontmoeting met de andere school en ontmoeting met het Muziekgebouw aan ’t IJ/BIMhuis.
Bij deze voorstelling treden leerlingen op in samenwerking met professionele musici. Dit vertaalt zich later in de voorstellingen van de Kizzo Band.

Rick Bruins – Camera en edit.
Allerd van den Bremen – Regie