Herkomst Wij Maken Samen Muziek

De muziekmethode Wij maken samen muziek is ontstaan uit ideeën die Johan ’t Hart ontwikkelde in zijn muzieklessen op het PNC. Daar zocht hij naar manieren om leerlingen zelf initiatief te laten nemen en om ze direct te laten muziekmaken. In het laatste jaar heeft Kees van der Meer in opdracht van Evert Bisschop Boele op het PNC een onderzoek gedaan naar zijn lespraktijk. Alle muzieklessen op het PNC eindigen met in een kring muziekmaken met een steeds wisselende dirigent. Deze werkwijze is de basis van de methode Wij maken samen muziek.

Het onderzoek van Kees van der Meer is nu beschikbaar bij deze link