Rapucation – Een Amsterdams initiatief

Johan ’t Hart in samenwerking met Peter van der Bosch/Tony Scott

Rapucation – Een Amsterdams initiatief

“Welke woorden kies je uit om iemand uit te nodigen te luisteren naar jouw verhaal?De rapper Tony Scott stelt zichzelf en anderen deze vraag. Hij nodigt daarmee iedereen uit om grove taal weg te laten met als gevolg de bereidheid om naar elkaar te luisteren.

Drillrap

Tony Scott over Drillrap: “Zelf denk ik dat we steeds weer een ander titel geven aan hetzelfde: Drillrap, Old school, Underground rap, Newschoolrap enz. Maar wat zeggen we allemaal?”

In het Parool verscheen een artikel over de schietincidenten rondom drillrap in de Vechtstraat in Amsterdam. De burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam verschillen over dit onderwerp van mening.
https://www.parool.nl/nieuws/halsema-criminaliseren-rapmuziek-brengt-ons-niet-dichter-bij-oplossing~b5987be7/
Halsma wil geen censuur op rapteksten en Aboutaleb vindt dat rappers de verantwoordelijkheid hebben om op hun woorden te letten. Lees hieronder de overwegingen van de Stichting Rapucation ten aanzien van taalgebruik.

 Suriname – Vecht – Weesp – Rapucation

Deze namen hebben te maken met de rapper Tony Scott. Hij is medeoprichter van de Stichting Rapucation en bedenker van de naam Rapucation. Dit is een samenvoeging van Rap en Education. Naast de website van de Stichting Rapucation verzorgt deze Stichting twee andere websites: vriendelijkordehouden.nl én kizzoband.nl

Het verhaal achter Tony Scott is actueel gezien de commotie rondom drillrap en de daarmee in verband gebrachte toename van geweld. Met zijn ouders verhuisde Tony Scott op vierjarige leeftijd van Suriname naar Amsterdam-Oost. Vanaf 1982 tot 1985 kreeg hij muziekles van Johan ’t Hart op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam. Vijftien jaar later, van 2000 tot 2015, gaf Tony op het Pieter Nieuwland College de muzieklessen samen met Johan. In 2007 richtten zij samen de Stichting Rapucation op. Tony woonde korte tijd in de buurt van de Vechtstraat. Nu woont Tony Scott in Weesp. Tony werd geboren als Peter van der Bosch en koos als rapper de naam Tony Scott.

Op 16-jarige leeftijd bleek Tony te beschikken over een opmerkelijke stem en kreeg hij de gelegenheid een rapalbum te maken. Ook in die tijd, de jaren 90, was grove taal het middel waarmee je als rapper kon scoren. Zijn ouders raadden hem aan geen grove taal te gebruiken. Zij adviseerden hem om over zijn cultuur te rappen. Tony nam dit advies serieus en met de nummers That’s How I’m Living en The Chief bracht hij een ode aan zijn cultuur. De vader en moeder van Tony zijn beide Amazone-indiaan van de Caraïben stam. Tony maakte van zijn achtergrond zijn handelskenmerk.

In de jaren 90 werd rapmuziek populair. Johan ’t Hart stond als muziekleraar voor de keuze: Rap weglaten wegens grof taalgebruik of de sterke aantrekkingskracht van rapmuziek gebruiken in de muzieklessen. Hij koos voor het laatste. Het taalgebruik nam Johan in eerste instantie voor lief en hij studeerde rapteksten in met zijn leerlingen. Bij de samenwerking tussen Johan en Tony vanaf 2000 hebben twee gebeurtenissen het tolerante beleid ten aanzien van rapteksten onder schooltijd gewijzigd.

Eerste gebeurtenis – Straattaal

Een leerling trad op met een rap. Johan vond het leuk klinken en gaf deze leerling een 10. Tony vroeg Johan of hij wist wat de tekst betekende. Johan had geen idee. Tony voegde toe: “Je wilt ook niet weten wat het betekent!”. Het bleek vunzige taal. Na deze opmerking van Tony gaf Johan de jonge rapper de opdracht zijn rap in begrijpelijk Nederlands nogmaals uit te voeren. De leerling trad op met een gekuiste versie en de zaak leek afgesloten.

Tweede gebeurtenis – Watskeburd

Aan het einde van elk jaar vroegen Johan en Tony de leerlingen met welk nummer zij volgend schooljaar wilden beginnen. Deze vraag zorgde al jaren voor een goed begin van het nieuwe schooljaar. In het jaar dat de hit Watskeburt van de Jeugd van tegenwoordig populair was, wilde 80 procent van de leerlingen van het Pieter Nieuwland College dit nummer zingen. De tekst van dat nummer was echter bewust grof. Wat te doen: tolerantie of censuur? Rapucation koos op een creatieve manier voor de benadering van Aboutaleb: Vraag rappers (onder schooltijd) op hun teksten te letten. Tony Scott herschreef de tekst van Watskeburt en gaf er de titel aan: Wordgekurd. De nieuwe tekst klinkt hetzelfde maar heeft een tegengestelde boodschap: Je teksten worden gekeurd. De impliciete mededeling aan de leerlingen van het Pieter Nieuwland College was: Als je optreedt, keuren Tony en Johan jouw tekst. Voor het volledige verhaal zie:
https://www.rapucation.eu/inspiratie/

Kader

Op de vier muren van het muzieklokaal hingen Johan en Tony de mededeling ‘Let op je woorden’. Later verscheen deze mededeling in alle lokalen van het Pieter Nieuwland College. De school verving deze mededeling later door ‘Aardig, waardig, vaardig’. Rapucation biedt coaching aan voor leerkrachten en voor docenten van alle vakken: Vriendelijk orde houden. Bij deze cursus krijgen docenten en leerkrachten  het advies om aan de muur van hun lokaal deze mededeling te hangen: ‘Vriendelijk en duidelijk‘. Deze laatste variant van een kader benoemt niet het negatieve maar geeft de docent of leerkracht wel de kans leerlingen aan te spreken als hun taal niet vriendelijk is. Zie voor een overzicht van deze mededelingen aan de muur:
https://www.vriendelijkordehouden.nl/cursus-vriendelijk-orde-houden-in-de-klas/orde-maken/kader/

Zelf ben ik als docent niet met rappers in gesprek gegaan over hun teksten. Als muziekdocent vroeg ik mijn leerlingen simpelweg grove taal weg te laten. Tony Scott, met wie ik samen muziekles gaf, ging wel met de leerlingen in gesprek. Hij maakte aan de leerlingen duidelijk wat grove taal in hun rapteksten met een ander doet. Dat begrepen ze en juist van hem namen ze dit aan omdat hijzelf als rapper geen grove taal gebruikte. Hij gaf als rapper het goede voorbeeld.

Docenten en leerkrachten die tijdens de lessen hun leerlingen uitnodigen te letten op hun taalgebruik verbeteren daarmee de sfeer én de resultaten. Dat geldt niet alleen voor de muziekles, maar voor alle lessen. Docenten en leerkrachten mogen hopen dat hun leerlingen hun positieve schoolervaringen meenemen in hun latere leven. Het aanspreken van rappers op hun verantwoordelijkheid, waar Aboutaleb voor pleit, is mogelijk binnen schooltijd. Daar kun je als docent iedereen dus ook de rappers vragen hun taal bij te sturen. De vrijheid van meningsuiting waar Halsema voor pleit betreft de tijd buiten schooltijd. Binnen schooltijd kan dat wel, buiten schooltijd niet. Halsema pleit voor het in gesprek gaan met rappers. Dat dat mogelijk is heb ik gezien. Een jonge rapper schreef een vernietigende tekst over zijn vader. Tony las de tekst en gaf aan dat bepaalde delen van te tekst ‘rood’ waren. Die zou hij niet aan zijn vader kunnen laten lezen. De jongen veranderde de tekst en raakte daarna met zijn vader in gesprek.

Rapucation pleit voor het letten op taalgebruik, eerst op school en later doorwerkend in de maatschappij. Wat ik hoop is dat de overheid docenten en leerkrachten daarbij ondersteunt met onder andere als gevolg minder ziekteverzuim. Rapucation combineert daarbij de kracht van het gekeurde woord met de kracht van de non-verbale aanwijzingen. Zie voor voorbeelden de inspiratie pagina’s van Vriendelijk orde houden en de Kizzo Band.