Samenwerkingsschool De Brandaris officieel geopend

Dankzij de inzet en betrokkenheid van medezeggenschapsraden, teams en ouders, is het traject
positief verlopen. (Foto: Chantal van Riemsdijk)

  

Bron: Groothellevoet