TEDxAmsterdamED

De Kizzo Band speelt op 31 oktober in Theater Amsterdam tijdens een evenement waarbij onderwijsvernieuwing centraal staat. Naast lezingen zijn er die dag pauzes waarbij de Kizzo Band workshops verzorgt. De muzikanten van deze band dirigeren beurtelings de hele band. Bij deze workshops is een tweede dirigent aanwezig die het publiek dirigeert én die iemand uit het publiek uitnodigt om de band te dirigeren! De Kizzo Band bestaat voor een deel uit leerlingen en oud-leerlingen van het Pieter Nieuwland College.

Waarom past deze activiteit bij deze onderwijsdag?

Veel onderwijs ontwikkelingen wijzen erop dat er meer valt te bereiken als leerlingen zelf keuzes maken. Bij de Kizzo Band maken alle dirigenten keuzes. Met vooraf afgesproken gebaren geven de dirigenten vorm aan hun keuzes. De muzikanten en het publiek zijn niet slechts uitvoerenden. Ook zij nemen af en toe een muzikale beslissing die daarna bepalend is voor het vervolg van de muziek. Deze vorm van werken noemen wij gedeeld leiderschap

Bekijk de concertagenda van de Kizzo Band