Veilig (muziek)onderwijs in Maassluis: we hebben geleerd hoe we beter met elkaar om kunnen gaan

Omdat het in groep 5/6 van de Kardinaal Alfrinkschool soms een beetje te druk was, deed deze klas dit jaar mee aan het project Veiligheid door verbinding. Acht weken werkten ze hard aan de sfeer in de klas door het delen van persoonlijke verhalen, door vriendelijk tegen elkaar te zijn en door samen muziek te maken. Of de sfeer nu beter is? Dat kunnen de leerlingen het beste zelf vertellen: Ik vond het project zo leuk dat ik moet dansen!’

De eerste les was leuk, schrijver Rachid was er bij.  We maakten een rode lijst en groene lijst, die nog steeds in de klas hangt. Op de rode staat niet-vriendelijk gedrag en op de groene staat vriendelijk gedrag. Hierdoor hebben we geleerd hoe we met elkaar omgaan. Het spelen is nu elke dag heel leuk. Ook kregen we muziekles. We leerden rappen, op trommels spelen, hoe je moet dirigeren met gebaren en dat de beat bij een rap heel belangrijk is. Ik vond het zo leuk dat ik het dirigeren soms met mijn ouders en broers doe. We hebben hiervan geleerd hoe je moet samenwerken en dat je anderen ook de kans moet geven. We zijn nu ook sneller stil.’

Na alle verslagen van de juffen, de leerlingen en de uitkomsten van de enquetes te lezen, kunnen we concluderen dat het klimaat in de klas is verbeterd. Voornamelijk het nieuwe systeem Vriendelijk orde houden zorgt ervoor dat er een gezamenlijk akkoord is op de omgangsvormen, waardoor er minder conflicten ontstaan. En de conflicten die ontstaan, zijn beter uit te praten met minder onnodige discussies. De juffen kunnen met hun nieuwe systeem met een kleinere inspanning sneller orde houden waardoor er meer effectievere lestijd overblijft en er zelfs af en toe tijd is voor leuke dingen. En leuke dingen, zoals de muzieklessen van Rapucation, zorgen er weer voor dat de leerlingen elkaar beter leren kennen, zich voor elkaar open durven te stellen waardoor samenwerken leuker beter gaat. Het samen toewerken naar de voorstelling en het ontdekken van elkaars talenten heeft de groep dichter bij elkaar gebracht, een team van ze gemaakt: ‘Samen staan we sterk’.