U bent hier: Home / Over Rapucation

Over Rapucation

Rapucation wil een bijdrage leveren aan een tolerante, democratische maatschappij. Dat doen we o.a. door het organiseren van cursussen en (onderwijs)projecten, en het verzamelen, uitproberen en uitwisselen van vernieuwende onderwijs ideeën.

 Banner5

In het onderwijs willen wij een veilige en vriendelijke leeromgeving creëren, zodat talenten tot hun recht komen en iedereen kan zijn wie die is.

Wij geloven dat je een veilige en vriendelijke leeromgeving op de volgende manier kan creeren:

  • Investeer in elkaar. Maak echt kennis door het delen van persoonlijke verhalen. 
  • Wees vriendelijk en geef duidelijk grenzen aan. 
  • Communiceer effectief door het gebruiken van weinig woorden, lichaamstaal en gebaren.

Bij onze programma’s staat communiceren centraal, zowel verbaal (via het vertellen van verhalen) als non-verbaal (met gebaren en lichaamstaal). De gebaren die zowel de docent als de leerlingen gebruiken zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor muziek. Docenten gebruiken deze zowel tijdens muziekles als in andere lessituaties. Tijdens de muziekles gebruikt degene die dirigeert de gebaren en de orkestleden begrijpen de gebaren. Zo kan een dirigent gericht met zijn orkest werken. Door verhalen vertellen ontstaat veiligheid en door het gebruik van gebaren en lichaamstaal ontstaat duidelijkheid. Zowel in de muziekles als bij andere vakken kan een docent gericht met zijn of haar groep werken

 

De programma's 

Vriendelijk orde houden
Een opleiding waarin docenten een eigen systeem voor klassenmanagement ontwikkelen waarmee ze zowel vriendelijk als duidelijk kunnen zijn.

Wij maken samen muziek  
Een online lesmethode waarmee PO leerkrachten zelf muzieklessen kunnen geven, zowel de docent als de leerlingen in afwisseling improviseren én er ruimte is voor talentontwikkeling

Veilig (muziek)onderwijs
Door middel van muziek werken leerkracht en leerlingen aan de sfeer en veiligheid in de klas.

Blog: de lerende docent
Een blog waarin de oprichter van Rapucation verslag doet van zijn laatste inzichten.

 

Oorsprong

Op zijn 24e studeerde oprichter Johan ‘t Hart af als muziekdocent en werd hij geacht goed les te kunnen geven. Helaas bleek de praktijk toch vaak anders dan de theorie, wat leidde tot frustratie en conflicten. Vanwege het ontbreken aan begeleiding hierin ging hij zelf op zoek naar bestaande theorieën en initiatieven, en ontwikkelde praktische tools voor 'orde máken' en 'orde hóuden'. Een aantal ontdekkingen zorgden voor zoveel veiligheid en plezier tijdens de lessen, dat andere docenten kwamen vragen hoe hij dit toch deed. Het doorgeven van deze ontdekkingen was de start van Rapucation. Nu zetten verschillende onderwijsexperts zich in om deze ontdekkingen te vebeteren en te verspreiden.

 

Een leerling aan het woord:

 Denkt u met ons mee? Lees de voor Rapucation belangrijke bijdrage van Gert Biesta

 

Meer weten?

Waarom zijn wij een ANBI?

ANBI

Waarom de naam 'Rapucation'?

Met wie werken we samen?

team