Inspiratie

Bekijk hieronder diverse video’s die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van Rapucation en die als inspiratie dienen voor nieuwe initatieven zoals Vriendelijk orde houden en de Conductors Band.

2007
Het derde Testament van de NCRV Uitgezonden op 21 oktober 2007  Nederland 2 – Taalgebruik op het Pieter Nieuwland College.

Twee docenten van het Pieter Nieuwland College, Tony Scott (Peter van der Bosch) en Johan ’t Hart vroegen hun leerlingen te letten op hun taal én studeerden met hen een parodie in op Watskeburd  van de Jeugd van Tegenwoordig met als nieuwe titel Wordt gekeurd (Word Gekurd). Grove taal verdween uit de muzieklessen en daardoor verbeterde de sfeer.  De leerlingen gingen daarna bewuster om met hun taal zowel in de les, als bij het creëren en uitvoeren van nummers. Dit succes was de aanleiding voor het oprichten van de Stichting Rapucation.

Naar aanleiding van het nummer Word Gekurd  verscheen een artikel van de hand van Johan ’t Hart in het dagblad Trouw. Naar aanleiding van dit artikel is er van deze lespraktijk een filmopname gemaakt voor het programma Het derde Testament van de NCRV Uitgezonden op 21 oktober 2007  Nederland 2. Blijkbaar is er niet alleen op het Pieter Nieuwland College aandacht voor taalgebruik. Deze aandacht is bij Rapucation altijd gebleven en is nu onderdeel van de cursus Vriendelijk orde houden.

1989
Video van Tony Scott met één van zijn hits Get into it. Tony Scott (Peter van der Bosch) volgde van 1982 tot 1985 de muzieklessen  Johan ’t Hart op het Pieter Nieuwland College. In die periode werd hij de rapper Tony Scott en bracht hits uit zoals That’s how I’m living en The Chief onder andere in Amerika. In 2000 belde Peter zijn voormalige muziekdocent Johan ’t Hart op en stelde voor samen te gaan werken. Hun samenwerking duurde tot 2015 en heeft geleid tot de naam Rapucation en tot de Stichting Rapucation. Deze stichting combineert de kracht van taal met de kracht van muziek.

2015
Tijdens een afscheidsconcert van Tony Scott in Paradiso vertelt Tony over de rol van zijn ouders speelden voorafgaande aan zijn artistieke carrière.

De ouders van Tony vroegen hem te letten op zijn woorden. Peter nam hun advies over en scoorde met ‘That’s how I’m Living’ en ’the Chief’ hits in Amerika. Vijftien jaar later, in de periode dat hij op het Pieter Nieuwland College samen met Johan ’t Hart muzieklessen gaf, leidde de aanwijzing van zijn ouders tot de een regel aan de muren van het muzieklokaal “Let op je woorden.” Een paar jaar later hing deze regel in alle lokalen van het Pieter Nieuwland College . Door deze regel verbeterde de sfeer in de muzieklessen en bezoekers van de muzieklessen suggereerden Peter en Johan dat ze met hun ideeën ook elders aan de slag konden gaan. Die suggestie heeft geleid tot de Stichting Rapucation. Deze Stichting organiseerde meerdere ‘First ID’ projecten op scholen. In 2015 stopte Peter van der Bosch met werken als muziekdocent wegens slechtziendheid. Hij woont nu in Weesp.

De Stichting Rapucation begon in het muzieklokaal van het Pieter Nieuwland College. Vervolgens is  onderzocht of de muzikale en didactische aanpak van het Pieter Nieuwland College ook op andere scholen kon werken. Dit onderzoek leidde tot meerdere First ID projecten op verschillende scholen. De Stichting Rapucation presenteert twee websites:

De eerste website: vriendelijkordehouden.nl

Deze website is vormgegeven rond een cursus voor docenten met adviezen op het gebied van pedagogiek, didactiek, werkvormen en klassenmanagement. De raad die de ouders van Tony hem gaven, heeft bij de cursus Vriendelijk orde houden geleid tot het onderwerp ‘Let op taalgebruik‘.

De tweede website: kizzoband.nl

De Kizzo Band is een iniatief van Johan ’t Hart waarmee iedereen via deze site of door het bezoeken van een concert actief muziek kan maken.

Zowel bij Vriendelijk orde houden als bij de Kizzo Band is er aandacht voor non-verbale communicatie.

2009
Muziekdocent Johan ’t Hart en rapper Tony Scott vroegen hun leerlingen welk nummer ze volgend jaar wilden zingen. Een overweldigende meerderheid van de leerlingen koos voor het nummer ‘Watskeburd’ van De Jeugd van Tegenwoordig. Johan en Tony vroegen zich af of dit wel een geschikte tekst was voor de leerlingen. Zij besloten een cover te maken met als titel ‘Word Gekurd’ met een boodschap die haaks stond op het origineel maar die dezelfde uitstraling had. Verder hingen zij op de vier muren van het muzieklokaal de tip “Let op je woorden”. Van deze cover maakten zij deze video in samenwerking met de filmmaker Ernest Meholi. De tekst geeft samen met de beelden een tweeledige boodschap: “Let op je woorden” & “Let op je gedrag”. Beide aandachtspunten wijzen vooruit naar twee onderwerpen van vriendelijkordehouden: 

Let op Taalgebruik en Let op Lichaamstaal.

Inmiddels geeft Rapucation het volgende advies aan leerlingen: “Vriendelijk + duidelijk”. Rapucation adviseert docenten dit advies op te hangen in de lokalen waar ze lesgeven. Deze mededeling betreft zowel taalgebruik, lichaamstaal als werkhouding. Meer informatie staat op de site van Vriendelijk orde houden bij het onderwerp Kader.

2012
Pieter Nieuwland College. Een beeld van de muzieklessen en de daaruit voortvloeiende voorstellingen. De titel van deze video ‘worden wie je bent’ sluit aan bij het (later geformuleerde) credo van Rapucation: In het onderwijs willen wij een vriendelijke en duidelijke leeromgeving creëren, zodat talenten tot hun recht komen en iedereen kan zijn wie die is.

De leerling die met masker aan het begin van deze video het nummer Pink Panter speelt, is dezelfde die muziektheorie zit te bestuderen bij de video ‘autonoom leren’. Beide acties heeft hij zelf verzonnen.  De ontwikkeling van deze methode op het gebied van muziekmaken zet zich voort bij het initiatief van Rapucation: kizzoband.nl

2016
Deze video heeft als titel ‘autonoom leren’. Je ziet hoe leerlingen in de muzieklessen op het Pieter Nieuwland College ieder aan een eigen onderwerp werken én hoe hun presentaties later verschijnen in voorstellingen.
Evert Bisschop-Boele (Prins Claus Conservatorium van Groningen) heeft onderzoek gedaan naar deze manier van werken.

Waarom onderzocht Evert de praktijk van Johan?
In een zoektocht naar betekenisvol muziekonderwijs munt Evert de term ‘ideocultureel muziekonderwijs’. Johan las een artikel in het tijdschrift Kunstzone waarin Evert zijn ideaal beschreef. Johan had de indruk dat zijn lessen leken op het door Evert beschreven ideaal en vroeg hem te komen kijken bij zijn lessen. Bij ideocultureel onderwijs dient de persoonlijke ervaring met muziek van een leerling als uitgangspunt voor verdere muzikale ontwikkeling.  Link naar het onderzoeksrapport.

De leerling die met een masker op aan het begin van de video ‘worden wie je bent’ het nummer Pink Panter speelt, bestudeert in deze video muziektheorie. Beide acties heeft hij zelf in gang gezet.

Bekijk voor recente informatie over deze aanpak het onderwerp Leerlinggestuurd onderwijs en Geef leerlingen invloed bij de website van Vriendelijk orde houden.

2010

Om begrip voor elkaars verhalen ook internationaal mogelijk te maken maakten wij van verhalen versies in verschillende talen. Als eenmaal een dia voorstelling aan de begeleidende muziek + gesproken tekst was toegevoegd, was het vrij eenvoudig om vervolgens een vertaling toe te voegen.

In deze video uit 2010 met een First ID verhaal van Johan ’t Hart. Hij beschrijft welke rol zijn ouders speelden in zijn leven en wat hij daar mee heeft bereikt. English version of this story

2011

Vakoverstijgend project: Muziek en Natuurkunde in vier talen
Interference -Engelse voice-over

Interferentia – Franse voice-over

Interferencia – Spaanse voice-over

Een film uit 2012 van een leerling over het weer

Het weer – Nederlandse voice-over

The weather – Engelse voice-over

Persoonlijke verhalen – First ID.

Gedurende zes jaar voerde de Stichting Rapucation First ID projecten uit op verschillende scholen. Bij deze projecten stonden persoonlijke verhalen van individuele leerlingen centraal. Bij dit project begonnen leerlingen met het schrijven van een persoonlijke tekst, vervolgens kozen ze samples voor een instrumentale track ter begeleiding van hun verhaal. Aan deze instrumentale track voegden we dan hun stem toe. Aan een selectie van deze tracks voegden wij dan een diavoorstelling toe. Bij afsluitende First ID voorstellingen lieten wij deze video’s zien.

In deze video vertelt een leerling een persoonlijk verhaal over haar ouders. Bij afsluitende voorstellingen lieten wij dit soort video’s aan elkaar zien. Daarnaast traden de leerlingen tijdens deze voorstellingen voor elkaar op. Het doel van de projecten was aandacht voor elkaar en samenwerking.

Vanaf 2009 organiseerde Rapucation First ID projecten op middelbare scholen:
Meridiaan College 2015
Damstede  2014
Huygens College  2014
De Rosa College  2014
Over-Y College 2014
Waterland IJdoorn College  2013
Huygens College  2013
Hervormd Lyceum West 2012
Bindelmeer College 2012
College de Meer  voorstelling 2011
video over project op College de meer
St Michael College Zaandijk 2011
Pieter Nieuwland College 2010
Zuiderlicht College 2010
Clusius College 2009

Uit de Stichting Rapucation is Vriendelijk orde houden voortgekomen. Ook bij VOH staan persoonlijke verhalen centraal.

2014
Een video van een gezamenlijke voorstelling van het Pieter Nieuwland College en het Hervormd Lyceum West in het Muziekgebouw aan het IJ. Beide scholen namen voorafgaande aan deze voorstelling deel aan een First ID Project georganiseerd door Rapucation.

2008
Het enige First ID project op een basisschool vond plaats op de Eerste Deventer Montessorieschool.

2008
De Stichting Rapucation kreeg van het Europees Platform (inmiddels heet deze organisatie Nuffic) onder andere de opdracht een rap te schrijven over tweetaligheid. Een leerlingen van het Pieter Nieuwland College Luciano Latuny maakte deze rap samen met Tony Scott en Luciano trad er mee op bij de “Europese dag van de talen” in Ede. Tijdens die dag presenteerde Rapucation een video genaamd ‘Grenzen‘ waarbij het ontstaan van Nederland in beeld wordt gebracht.

2011
De Stichting Rapucation (ontstaan na gebleken succes met de aanwijzing ‘Let op je woorden’) kreeg via de milieuorganisatie Urgenda het verzoek een rap te schrijven over elektrische auto’s. Een van de leerlingen van het Pieter Nieuwland College schreef samen met Tony Scott de gevraagde tekst. Met deze video op de achtergrond trad Emre samen met Ruud Koornstra (producent van o.a. milieuvriendelijke gloeilampen) op bij de nacht van de Duurzaamheid in de Heineken Music Hall. Een week later trad Emre met dit nummer op bij Tedx Youth.

2012
Op Youtube is zijn meerdere films te vinden over Kanamori als je zoekt naar ‘Children full of life’. Deze inspirerende leerkracht is uitgenodigd om naar Nederland te komen. Tijdens dat bezoek bezocht hij op verzoek van de Stichting Rapucation het Pieter Nieuwland College. Ter voorbereiding van dit bezoek organiseerden de leerlingen van één brugklas samen een voorstelling van een uur voor hem. Na deze voorstelling hield hij een toespraak waarin hij de noodzaak benoemde om met je hele lichaam te communiceren. Zijn advies sluit aan bij twee onderwerpen van Vriendelijk orde houden:

Let op lichaamstaal en Gebruik lichaamstaal.

2011
Een tweede film van rapper Emre, leerling van het Pieter Nieuwland College. Dit keer is de muziek geproduceerd door Tiërce Person, een oud-leerling van Johan ’t Hart. (Kizzo is zijn artiestennaam en deze de site kizzoband.nl is naar hem vernoemd). De videobeelden zijn opgenomen en gemonteerd door Maartje ’t Hart.

2006
Deze Rap in het Latijn is gemaakt door leerlingen van gymnasium afdeling van het Pieter Nieuwland College in Amsterdam. Uit deze afdeling is later het Cygnus Gymnasium voorgekomen. Deze film is opgenomen in de zomer om zes uur ’s ochtends op de Dam in Amsterdam. De acteurs zijn leerlingen van het PNC met daarin rollen voor godinnen, een rol voor een slaaf, voor aantal soldaten en voor een percussionist. Dit project kwam voor uit de wens van de toenmalige schoolleiding van het PNC om “over de muurtjes” van de verschillende vakken te kijken. De vakken Muziek en Latijn werkten samen in het project MULA. mmv Tony Scott, Thomas Peters, Johan ’t Hart, Kokkie Vermaas. Deze film is gemonteerd door Henk Soek.

Bekijk ook de video Cygnus goes Latin

2003
Deel 1 van drie video’s van de theaterproductie Slangsterdam. Dit was de eerste grote voorstelling georganiseerd door Tony Scott in samenwerking met Johan ’t Hart. In dit deel de volgende scene’s: Garderobe, Ik wil naar binnen, Brugklas, Gitaar en beatbox.

Klik op de onderstaande linken om het vervolg van deze voorstelling te bekijken.
Slangsterdam deel 2: Metro, Mozart, Quizz, Schoolfeest, Stewards
Slangsterdam deel 3: SlangsterJam vervolg, Lerarenkoor, Afsluiting, Pieter Nieuwland himself

Docenten en leerlingen van het Pieter Nieuwland College
Regie Tony Scott en Johan ’t Hart
Camera en montage Henk Soek

2015
Het Huygens College en het Meridiaan College namen onafhankelijk van elkaar deel aan een First ID project. Beide scholen deden mee aan een voorstelling in het BIMhuis. Deze voorstelling stond in het teken stond van ontmoeting. Ontmoeting met elkaar, ontmoeting met de andere school en ontmoeting met het Muziekgebouw aan ’t IJ/BIMhuis.
Bij deze voorstelling treden leerlingen op in samenwerking met professionele musici. Dit vertaalt zich later in de voorstellingen van de Kizzo Band.

Rick Bruins – Camera en edit.
Allerd van den Bremen – Regie

2014
Op verzoek van Harry Timmermans, schoolbestuurder in Hellevoetsluis, voerde Rapucation  een aantal projecten uit op scholen in Hellevoetsluis ter verbetering van de veiligheid een aantal klassen onder de naam

De webpagina van Rapucation uit de tijd van dit project: (Veilig) muziekonderwijs

Interviews met leerlingen, docenten, ouders en tenslotte beelden van de afsluitende voorstelling.

2016 -2020
Het project Veilig (muziek) onderwijs beviel de basisschool de Sterrenwacht zo goed dat ze Rapucation vroegen deze muzieklessen aan te bieden aan alle klassen. Rapucation maakte een muziekmethode met als naam ‘Wij maken samen muziek’ met een gelijknamige website. Van 2016 tot 2020 maakte de Sterrenwacht gebruik van deze methode. De Sterrenwacht is gefuseerd met andere scholen en sinds die tijd is deze website is niet langer actief. Een deel van de inhoud van deze site, aangevuld met recente nieuwe ontdekkingen vormen nu de website www.kizzoband.nl

Bekijk video’s van de eindvoorstellingen die Rapucation jaarlijks gaf op de sterrenwacht:
2016

2017

2018

2019

2017
Film die laat zien welke winst docenten boeken met Vriendelijk orde houden.

2016
Stephanie, cursist van Vriendelijk orde houden geeft aan welke winst is geboekt.

2016
Leerlingen van het Pieter Nieuwland College bevestigen dat boos worden docenten niet helpt (té streng).

2018
Leerlingen van groep 6/7 van de basisschool de Sterrenwacht in Hellevoetsluis winnen deze auditie. Let op de non-verbale aanwijzingen die een leerling geeft aan de groep én aan het publiek!

2019
Vervolgens mocht deze groep optreden in Carré in aanwezigheid van koningin Maxima. Deze voorstelling is georganiseerd door Meer muziek in de klas.

De bovenstaande films geven een beeld van de ontwikkelingen van Rapucation. Het betreft een selectie uit alle films van Rapucation die zijn te vinden bij vimeo.

Een ander deel van die films die te maken hebben met orde houden zijn te vinden op de inspiratiepagina van Vriendelijk orde houden

Weer een ander deel van die films die te maken hebben muziek zijn te vinden op de inspiratiepagina van de Conductors Band