Inspiratie

Bekijk hieronder diverse video’s die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van Rapucation en die als inspiratie dienen voor nieuwe initatieven zoals Vriendelijk orde houden en de Kizzo Band.

2007 Het derde Testament van de NCRV Uitgezonden op 21 oktober 2007  Nederland 2 – Taalgebruik op het Pieter Nieuwland College.

Twee docenten van het Pieter Nieuwland College, Tony Scott (Peter van der Bosch) en Johan ’t Hart vroegen hun leerlingen te letten op hun taal én studeerden met hen een parodie in op Watskeburd  van de Jeugd van Tegenwoordig met als nieuwe titel Wordt gekeurd (Word Gekurd). Grove taal verdween uit de muzieklessen en daardoor verbeterde de sfeer.  De leerlingen gingen daarna bewuster om met hun taal zowel in de les, als bij het creëren en uitvoeren van nummers. Dit succes was de aanleiding voor het oprichten van de Stichting Rapucation.

Naar aanleiding van het nummer Word Gekurd  verscheen een artikel van de hand van Johan ’t Hart in het dagblad Trouw. Naar aanleiding van dit artikel is er van deze lespraktijk een filmopname gemaakt voor het programma Het derde Testament van de NCRV Uitgezonden op 21 oktober 2007  Nederland 2. Blijkbaar is er niet alleen op het Pieter Nieuwland College aandacht voor  De aandacht voor taalgebruik is bij Rapucation altijd gebleven en is nu onderdeel van de cursus Vriendelijk orde houden

1989 van Tony Scott met één van zijn hits Get into it. Tony Scott (Peter van der Bosch) volgde van 1982 tot 1985 de muzieklessen  Johan ’t Hart op het Pieter Nieuwland College. In die periode werd hij de rapper Tony Scott en bracht hits uit zoals That’s how I’m living en The Chief onder andere in Amerika. In 2000 belde Peter zijn voormalige muziekdocent Johan ’t Hart op en stelde voor samen te gaan werken. Die samenwerking heeft geduurd tot 2015 en heeft geleid tot de naam Rapucation en tot de Stichting Rapucation. Deze stichting combineert de kracht van taal met de kracht van muziek.

2015. Tijdens een afscheidsconcert van Tony Scott in Paradiso vertelt Tony over de rol van zijn ouders speelden voorafgaande aan zijn artistieke carrière.

De ouders van Tony vroegen hem te letten op zijn woorden. Peter nam hun advies over en scoorde met ‘That’s how I’m Living’ en ‘the Chief’ hits in Amerika. Vijftien jaar later, in de periode dat hij op het Pieter Nieuwland College samen met Johan ’t Hart muzieklessen gaf, leidde de aanwijzing van zijn ouders tot de een regel aan de muren van het muzieklokaal “Let op je woorden.” Een paar jaar later hing deze regel in alle lokalen van het Pieter Nieuwland College. Door deze regel verbeterde de sfeer in de muzieklessen en bezoekers van de muzieklessen suggereerden Peter en Johan dat ze met hun ideeën ook elders aan de slag konden gaan. Die suggestie heeft geleid tot de Stichting Rapucation. Deze Stichting organiseerde meerdere projecten op scholen. In 2015 stopte Peter van der Bosch met werken als muziekdocent wegens slechtziendheid. Hij woont nu in Weesp.

De Stichting Rapucation begon in het muzieklokaal van het Pieter Nieuwland College. Vervolgens is getest of de muzikale en didactische aanpak van het Pieter Nieuwland College ook op andere schalen kon werken. Om dat te onderzoeken voerde Rapucation meerdere First ID projecten uit op verschillende scholen. De activiteiten van de Stichting Rapucation zijn te vinden bij twee websites:

vriendelijkordehouden.nl

Deze website is vormgegeven rond een cursus voor docenten met adviezen op het gebied van didactiek, werkvormen en klassenmanagement. Het advies van de ouders van Tony heeft bij de cursus Vriendelijk orde houden geleid tot het onderwerp ‘Let op taalgebruik‘.

en

kizzoband.nl

De Kizzo Band is een iniatief van Johan ’t Hart waarmee iedereen via deze site of door het bezoeken van een concert actief muziek kan maken.

Zowel bij Vriendelijk orde houden als bij de Kizzo Band is er aandacht voor non-verbale communicatie.

2009 Muziekdocent Johan ’t Hart en rapper Tony Scott vroegen hun leerlingen welk nummer ze volgend jaar wilden zingen. Een overweldigende meerderheid van de leerlingen koos voor het nummer ‘Watskeburd’ van De Jeugd van Tegenwoordig. Johan en Tony vroegen zich af of dit wel een geschikte tekst was voor de leerlingen. Zij besloten een cover te maken met als titel ‘Word Gekurd’ met een boodschap die haaks stond op het origineel maar die dezelfde uitstraling had. Verder hingen zij op de vier muren van het muzieklokaal de tip “Let op je woorden”. Van deze cover maakten zij deze video in samenwerking met de filmmaker Ernest Meholi. De tekst geeft samen met de beelden een tweeledige boodschap: “Let op je woorden” & “Let op je gedrag”. Beide aandachtspunten wijzen vooruit naar twee onderwerpen van vriendelijkordehouden: 

Let op Taalgebruik en Let op Lichaamstaal.

Inmiddels geeft Rapucation het volgende advies aan leerlingen: “Vriendelijk + duidelijk”. Rapucation adviseert docenten dit advies op te hangen in de lokalen waar ze lesgeven. Deze mededeling betreft zowel taalgebruik, lichaamstaal als werkhouding. Meer informatie staat op de site van Vriendelijk ord houden bij het onderwerp Kader.

2012 Pieter Nieuwland College. Een beeld van de muzieklessen en de daaruit voortvloeiende voorstellingen. De titel van deze video ‘worden wie je bent’ sluit aan bij het (later geformuleerde) credo van Rapucation: In het onderwijs willen wij een vriendelijke en duidelijke leeromgeving creëren, zodat talenten tot hun recht komen en iedereen kan zijn wie die is.
De leerling die met masker aan het begin van deze video het nummer Pink Panter speelt, is dezelfde die muziektheorie zit te bestuderen bij de video ‘autonoom leren’. Beide acties heeft hij zelf verzonnen. Deze video wijst vooruit naar het initiatief van Rapucation genaamd naar een methode genaamd ‘Wij maken samen muziek’ die Rapucation schreef voor de basisschool De Sterrenwacht in Hellevoetsluis. Deze school is inmiddels samengegaan met andere scholen en Rapucation biedt deze methode niet langer aan. De ontwikkeling van deze methode op het gebied van muziekmaken zet zich voort bij een volgend initiatief van Rapucation: kizzoband.nl

2016 Deze video heeft als titel ‘autonoom leren’. Je ziet hoe leerlingen in de muzieklessen op het Pieter Nieuwland College ieder aan een eigen onderwerp werken én hoe hun presentaties later verschijnen in voorstellingen.
Evert Bisschop-Boele (Prins Claus Conservatorium van Groningen) heeft onderzoek gedaan naar deze manier van werken. De aanleiding voor dit onderzoek is de volgende: Evert is op zoek naar betekenisvol muziekonderwijs. Daarvoor munt de term ‘ideocultureel muziekonderwijs’. Johan las een artikel in het tijdschrift Kunstzone waarin Evert zijn ideaal beschreef. Johan had de indruk dat zijn lessen leken op het door Evert beschreven ideaal en vroeg hem te komen kijken bij zijn lessen. Bij ideocultureel onderwijs dient de persoonlijke ervaring met muziek van een leerling als uitgangspunt voor verdere muzikale ontwikkeling.  Link naar het onderzoeksrapport.

De leerling die met een masker op aan het begin van de video ‘worden wie je bent’ het nummer Pink Panter speelt, bestudeert bij deze video muziektheorie. Beide acties heeft hij zelf in gang gezet.

Bekijk voor recente informatie over deze aanpak het onderwerp Leerlinggestuurd onderwijs bij de website van Vriendelijk orde houden.

2014 Een video van een gezamenlijke voorstelling van het Pieter Nieuwland College en het Hervormd Lyceum West in het Muziekgebouw aan het IJ. Beide scholen namen voorafgaande aan deze voorstelling deel aan een First ID Project georganiseerd door Rapucation.

Vanaf 2009 organiseerde Rapucation First ID projecten op middelbare scholen:
Meridiaan College 2015
Damstede  2014
Huygens College  2014
De Rosa College  2014
Over-Y College 2014
Waterland IJdoorn College  2013
Huygens College  2013
Hervormd Lyceum West 2012
Bindelmeer College 2012
College de Meer  voorstelling 2011
video over project op College de meer
St Michael College Zaandijk 2011
Pieter Nieuwland College 2010
Zuiderlicht College 2010
Clusius College 2009

2008 Het enige First ID project op een basisschool vond plaats op de Eerste Deventer Montessorieschool.

2008 De Stichting Rapucation kreeg van het Europees Platform (inmiddels heet deze organisatie Nuffic) onder andere de opdracht een rap te schrijven over tweetaligheid. Een leerlingen van het Pieter Nieuwland College Luciano Latuny maakte deze rap samen met Tony Scott en Luciano trad er mee op bij de “Europese dag van de talen” in Ede.

2011 De Stichting Rapucation (ontstaan na gebleken succes met de aanwijzing ‘Let op je woorden’) kreeg via de milieuorganisatie Urgenda het verzoek een rap te schrijven over elektrische auto’s. Een van de leerlingen van het Pieter Nieuwland College schreef samen met Tony Scott de gevraagde tekst. Met deze video op de achtergrond trad Emre samen met Ruud Koornstra (producent van o.a. milieuvriendelijke gloeilampen) op bij de nacht van de Duurzaamheid in de Heineken Music Hall. Een week later trad Emre met dit nummer op bij Tedx Youth.

In 2012 bezocht de heer Kanamori op verzoek van de Stichting Rapucation het Pieter Nieuwland College. Leerlingen van één brugklas organiseerden samen een voorstelling van een uur voor hem. Tijdens zijn toespraak benoemde hij de noodzaak om met je hele lichaam te communiceren. Zijn advies sluit aan bij twee onderwerpen van Vriendelijk orde houden:

Let op lichaamstaal en Gebruik lichaamstaal.

2011 Een tweede film van rapper Emre, leerling van het Pieter Nieuwland College. Dit keer is de muziek geproduceerd door Tiërce Person, een oud-leerling van Johan ’t Hart. (Kizzo is zijn artiestennaam en deze de site kizzoband.nl is naar hem vernoemd). De videobeelden zijn opgenomen en gemonteerd door Maartje ’t Hart.

2006 Deze Rap in het Latijn is gemaakt door leerlingen van gymnasium afdeling van het Pieter Nieuwland College in Amsterdam. Uit deze afdeling is later het Cygnus Gymnasium voorgekomen.
In de zomer van 2006 om zes uur ’s ochtends op de Dam in Amsterdam is deze film gemaakt door leerlingen van het PNC met daarin rollen voor godinnen, een rol voor een slaaf, voor aantal soldaten en voor een percussionist. Dit project kwam voor uit de wens van de toenmalige schoolleiding van het PNC om “over de muurtjes” van de verschillende vakken te kijken. De vakken Muziek en Latijn werkten samen in het project MULA. mmv Tony Scott, Thomas Peters, Johan ’t Hart, Kokkie Vermaas. Deze film is gemonteerd door Henk Soek.

2003 Deel 1 van drie video’s van de theaterproductie Slangsterdam. Dit was de eerste grote voorstelling georganiseerd door Tony Scott in samenwerking met Johan ’t Hart. In dit deel de volgende scene’s: Garderobe, Ik wil naar binnen, Brugklas, Gitaar en beatbox.

Klik op de onderstaande linken om het vervolg van deze voorstelling te bekijken.
Slangsterdam deel 2: Metro, Mozart, Quizz, Schoolfeest, Stewards
Slangsterdam deel 3: SlangsterJam vervolg, Lerarenkoor, Afsluiting, Pieter Nieuwland himself

Pieter Nieuwland College 2003
Regie Tony Scott en Johan ’t Hart
Camera en montage Henk Soek

2015 Het Huygens College en het Meridiaan College namen onafhankelijk van elkaar deel aan een First ID project. Beide scholen deden mee aan een voorstelling in het BIMhuis. Deze voorstelling stond in het teken stond van ontmoeting. Ontmoeting met elkaar, ontmoeting met de andere school en ontmoeting met het Muziekgebouw aan ’t IJ/BIMhuis.
Bij deze voorstelling treden leerlingen op in samenwerking met professionele musici. Dit vertaalt zich later in de voorstellingen van de Kizzo Band.

Rick Bruins – Camera en edit.
Allerd van den Bremen – Regie

rond 2014 voerde Rapucation op verzoek een aantal projecten uit op scholen in Hellevoetsluis ter verbetering van de veiligheid in bepaalde klassen onder de naam

(Veilig) muziekonderwijs

Van 2016 tot juni 2020 verzorgde Rapucation voor een basisschool in Hellevoetsluis een muziekmethode genaamd ‘Wij maken samen muziek’ met een gelijknamige website. Deze website is niet langer actief. Een deel van de inhoud van deze site, aangevuld met recente nieuwe ontdekkingen vormen nu de website www.kizzoband.nl

2017 Film die laat zien welke winst docenten boeken met Vriendelijk orde houden.

Stephanie, cursist van Vriendelijk orde houden geeft aan welke winst is geboekt.

Leerlingen bevestigen dat boos worden niet helpt.

Leerlingen van de basisschool de Sterrenwacht in Hellevoetsluis winnen een auditie en mogen door naar een optreden in Carré in aanwezigheid van koningin Maxima. Let op de non-verbale aanwijzingen die een leerling geeft aan de groep én aan het publiek!

De bovenstaande films zijn geselecteerd uit alle films van Rapucation die staan vimeo.