Privacyverklaring

Rapucation doet rechtstreeks zaken met haar klanten; docenten en met scholen. Het contact verloopt voornamelijk per telefoon, per post of via internet.

Bescherming persoonsgegevens
De Stichting Rapucation respecteert de persoonlijke levenssfeer van klanten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdt de Stichting Rapucation zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken staat vermeld in ons privacyreglement.

Gebruik van persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door de Stichting Rapucation gebruikt om je gericht te informeren over onze cursussen, voor workshops of concerten van de Conductors Band of met daarmee samenhangende producten die voor jou interessant kunnen zijn. Wil je je afmelden voor het ontvangen van informatie, wil je jouw gegevens inzien, wil je jouw gegevens laten wissen,
dan kun je dat kenbaar maken via onze contactpagina.
https://www.rapucation.eu/contact/

De Stichting Rapucation verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

Klachten

Paul van Dellen
FG (Functionaris gegevensbescherming)